Home » Мыйзам долбоорлоо иши » Жарандар тарабынан элдик демилге тартибинде сунуш кылынуучу мыйзамдардын долбоорлору

Жарандар тарабынан элдик демилге тартибинде сунуш кылынуучу мыйзамдардын долбоорлору

№ п/п Мыйзам долбоордун аталышы Кабыл алуу маселелери жана максаты Мыйзам долбоордун кезектеги статусу Түзүмдүк бөлүмдөрдүн жоопкерчилиги
1.

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫНМЫЙЗАМЫ“Согуштун, куралдуу күчтөрдүн ардагерлери

жана оруктагы эмгекчилер жөнүндө” Кыргыз

Республикасынын мыйзамына өзгөртүүлөр

жана толуктоолор киргизүү тууралу Мыйзамынын долбоору