Home » Кыргыз Республикасынын мыйзам долбоорлоруна Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн корутундусу » 2013-жылдагы Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши демилге кылган Мыйзам долбооруна Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн корутундусунун тизмеги

2013-жылдагы Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши демилге кылган Мыйзам долбооруна Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн корутундусунун тизмеги

 

Өкмөттүн корутундусунун аталышы

Өкмөттүн токтому

күнү жана номери

1.

Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты К.Ж.Рыспаев тарабынан демилгеленген “Мамлекеттик пенсиялык социалдык камсыздандыруу жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамына толуктоо киргизүү тууралуу” Кыргыз Республикасынын Мыйзам долбооруна Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн корутундусу

2013-жылдын 11-февралы N 58

2.

Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттары Т.Б.Мамытов, Г.А.Скрипкина, Б.С.Кадыров демилге кылган “Администрациялык жоопкерчилик жөнүндө Кыргыз Республикасынын кодексине толуктоолорду жана өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу” Кыргыз Республикасынын Мыйзам долбооруна Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн корутундусу жөнүндө

2013-жылдын 18-февралы N 76

3.

Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттары Б.Кадыров жана Э.Эрматов демилге кылган “Билим берүү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү тууралуу” Кыргыз Республикасынын Мыйзам долбооруна Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн корутундусу жөнүндө

2013-жылдын 26-февралы N 93

4.

Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты Д.А.Ниязалиева демилгелеген “Нан унун байытуу жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү тууралуу” жана “Кыргыз Республикасынын Администрациялык жоопкерчилик жөнүндө кодексине толуктоолорду жана өзгөртүүлөрдү киргизүү

 тууралуу” Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын долбоорлоруна Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн корутундусу жөнүндө

2013-жылдын 26-февралы N 96

5.

Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Төрагасынын орун басары Б.Э.Төрөбаев демилге кылган “Кыргыз Республикасындагы органикалык айыл чарбалык өндүрүш жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзам долбооруна Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн корутундусу тууралуу

2013-жылдын 5-марты N 108

6.

Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты З.С.Жоошбеков демилге кылган “Кыргыз Республикасындагы бюджеттик укуктун негизги принциптери жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамына толуктоо киргизүү тууралуу” Кыргыз Республикасынын Мыйзам долбооруна Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн корутундусу жөнүндө

2013-жылдын 6-марты N 124

7.

Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты К.Рыспаев демилге кылган”Согуштун, Куралдуу Күчтөрдүн ардагерлери жана ооруктагы эмгекчилер жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүү киргизүү тууралуу” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын долбооруна Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн корутундусу жөнүндө

2013-жылдын 2-апрели N 166

8.

Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты Э.Эрматов демилгечи болгон Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты Э.Эрматов демилгечи болгон “Мамлекеттик органдардын коомдук кеңештери жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын долбооруна Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн корутундусу тууралуу

2013-жылдын 5-апрели N 171

9.

Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты А.Маматалиев демилге кылган “Кыргыз Республикасынын мамлекеттик символдорунун (туу, гимн, герб) авторлорунун статусу жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзам долбооруна Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн корутундусу тууралуу

2013-жылдын 17-апрели N 205

10.

Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттары К.С.Дыйканбаев, Ч.А.Турсунбеков, Т.З.Зулпукаров, У.Т.Кочкоров, Н.А.Нарматова, Т.М.Узакбаев, Ө.Абдрахманов жана Р.Б.Жээнбековдор тарабынан демилге кылынган”Кыргыз Республикасындагы Гарантиялык фонддор жөнүндө ” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын долбооруна Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн корутундусу тууралуу

2013-жылдын 22-апрели N 211

11.

Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты К.С.Бокоев тарабынан демилгеленген “Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзам долбооруна Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн корутундусу тууралуу

2013-жылдын 3-майы N 234

12.

Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттары К.К.Иманалиев, А.Т.Алтыбаева, Т.З.Зулпукаров, К.Т.Туманов, Д.Д.Бекешев жана Ө.М.Бакиров демилге кылган”Чет өлкөлөрдөгү мекендештерди колдоо боюнча мамлекеттик саясаттын негиздери жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзам долбооруна Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн корутундусу тууралуу

2013-жылдын 13-майы N 264

13.

Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты Д.А.Ниязалиева тарабынан демилгеленген “Жарнак жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамына “өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү тууралуу” Кыргыз Республикасынын Мыйзам долбооруна Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн корутундусу жөнүндө

2013-жылдын 27-майы N 282

14.

Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттары Т.Узакбаев, С.Нышанов, А.Кочкорбаев тарабынан демилгеленген”Кыргыз Республикасынын Өкмөтү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамына толуктоолорду киргизүү тууралуу” жана “Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына толуктоолорду киргизүү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын долбоорлоруна Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн корутундусу тууралуу

2013-жылдын 30-майы N 305

15.

Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттары Э.Эрматов, Т.З.Зулпукаров, А.А.Сасыкбаева, Н.В.Никитенко тарабынан демилгеленген Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн “Кайрымдуулук уюмдары жана кайрымдуулук иши жөнүндө” жана “Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын долбоорлоруна Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн корутундусу тууралуу

2013-жылдын 30-майы N 307

16.

Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты К.К.Иманалиев демилгелеген Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты К.К.Иманалиев демилгелеген “Телемедициналык кызмат көрсөтүү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзам долбооруна Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн корутундусу

2013-жылдын 10-июну N 320

17.

Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты Д.А.Ниязалиева демилгелеген “Жарандардын репродуктивдик укуктары жана аларды ишке ашыруунун кепилдиктери жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзам долбооруна Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн корутундусу тууралуу

2013-жылдын 28-июну N 386

18.

Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттары Н.В.Никитенко, А.А.Сасыкбаева, Э.С.Иманалиева, Д.Д.Бекешов, Б.С.Кадыров демилге кылган “Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына толуктоолорду жана өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын долбооруна Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн корутундусу тууралуу

2013-жылдын 3-июлу N 397

19.

Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттары Иманалиев К., Бакиров М. тарабынан демилгеленген “Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин медалы” (“Медаль Жогорку Кенеша Кыргызской Республики”) Кыргыз Республикасынын медалын белгилөө жөнүндө” жана “Кыргыз Республикасынын мамлекеттик сыйлыктарын белгилөө жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамына толуктоо киргизүү тууралуу” Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын долбоорлоруна Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн корутундусу жөнүндө

2013-жылдын 10-июлу N 405

20.

Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттары Р.Б.Жээнбеков, Ч.А.Турсунбеков, Ж.К.Кудайбергенов, Д.Д.Бекешев, Ө.Абдырахманов, Б.А.Мамырова, У.Т.Кочкоров, М.А.Султанов, Б.И.Сулейманов, И.И.Исаков, У.С.Чолпонбаев демилгечилери болушкан”Камкордук кеңеш жөнүндө” жана “Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын долбоорлоруна Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн корутундусу тууралуу

2013-жылдын 29-июлу N 427

21.

Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты Д.Д.Бекешов тарабынан демилгеленген”Кыргыз Республикасынын Салык кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзам долбооруна Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн корутундусу

2013-жылдын 31-июлу N 437

22.

Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты А.Артыков тарабынан демилгеленген “Кыргыз Республикасынын Салык кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзам долбооруна Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн корутундусу тууралуу

2013-жылдын 31-июлу N 438

23.

Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты М.И.Бакиров тарабынын демилгеленген “Жогорку жана дипломдон кийинки медициналык жана фармацевтикалык билим берүү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзам долбооруна Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн корутундусу тууралуу

2013-жылдын 7-августу N 456

24.

Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттары И.К.Гусаров жана З.И.Бекбоев тарабынан демилгеленген “Кыргыз Республикасындагы оюн-зоок иши жөнүндө”, “Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү тууралуу” Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын долбоорлоруна Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн корутундусу жөнүндө

2013-жылдын 5-сентябры N 476

25.

Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты Д.А.Ниязалиева демилгелеген “Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө” жана “Администрациялык жоопкерчилик жөнүндө Кыргыз Республикасынын кодексине толуктоолорду жана өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу” Кыргыз Республикасынын мыйзамдар долбоорлоруна Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн корутундусу жөнүндө

2013-жылдын 5-сентябры N 477

26.

Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты Э.Эрматов демилге кылган “Маданият жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамына толуктоолорду киргизүү тууралуу” Кыргыз Республикасынын Мыйзам долбооруна Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн корутундусу жөнүндө

2013-жылдын 6-сентябры N 491

27.

Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттары Э.Б.Жумалиева, К.К.Исаев, К.Т.Туманов, Б.Э.Төрөбаев, А.Б.Баатырбеков, А.М.Режавалиев, Э.Б.Исаков, М.Б.Тиленчиева, У.А.Аманбаева тарабынан демилгеленген”Керек-жарак кооперативи жөнүндө” жана “Кооперативдер жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын мыйзам долбоорлоруна Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн корутундусу тууралуу

2013-жылдын 9-сентябры N 493

28.

Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттары С.Нышанов, Т.Узакбаев, Э.Исаков, К.Самаков, А.Кочкорбаев, З.Бекбоев жана Р.Шин тарабынан демилгеленген”Кыргыз Республикасынын Салык кодексине толуктоо киргизүү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзам долбооруна Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн корутундусу тууралуу

2013-жылдын 2-октябры N 545

29.

Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттары Э.Эрматов, К.Иманалиев, К.Самаков тарабынан демилгеленген “Чыңгыз Айтматов атындагы медаль” деген Кыргыз Республикасынын медалын белгилөө жөнүндө” жана “Кыргыз Республикасынын мамлекеттик сыйлыктарын белгилөө жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамына толуктоо киргизүү тууралуу” Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын долбоорлоруна карата Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн корутундусу жөнүндө

2013-жылдын 3-октябры N 552

30.

Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттары Левина Т.В., Бадыкеева Н.Н., Скрипкина Г.А., Бекешев Д.Д., Бакир уулу Т. жана Кочкарова Э.А. тарабынан демилгеленген “Сөөктү көмүү жана сөөктү коюу иши жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзам долбооруна Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн корутундусу

2013-жылдын 25-октябры N 579

31.

Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты Ө.Ч.Текебаев демилгелеген “Кыргыз Республикасынын Салык кодексине толуктоолорду киргизүү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын долбооруна карата Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн корутундусу тууралуу

2013-жылдын 11-ноябры N 614

32.

Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттары Ч.Турсунбеков, К.Самаков, А.Сулайманов, А.Измалкова, У.Кочкоров, З.Бекбоев, М.Мадеминов, М.Султанов, М.Тиленчиева, М.Бакиров, Д.Бекешев, Н.Айдаров, Ж.Кудайбергенов, Х.Коркмазов тарабынан демилгеленген”Манас” эркин экономикалык зонасын түзүү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзам долбооруна Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн корутундусу тууралуу

2013-жылдын 24-декабры N 703