Home » Кыргыз Республикасынын мыйзам долбоорлоруна Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн корутундусу » 2012-жылдагы Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши демилге кылган Мыйзам долбооруна Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн корутундусунун тизмеги

2012-жылдагы Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши демилге кылган Мыйзам долбооруна Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн корутундусунун тизмеги

 

Өкмоттүн корутундусунун аталышы

Өкмөттүн токтому

күнү жана номери

1.

Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттары У.Кочкоров, А.Т.Сулайманов жана Д.Ш.Исаева тарабынан демилге көтөрүлгөн “Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын долбооруна Кыргыз

Республикасынын Өкмөтүнүн корутундусу тууралуу

2012-жылдын 17-январы N 37

2.

Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты К.К.Иманалиев демилге кылган”Ата-Бейит” мемориалдык комплексинин статусу жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзам долбооруна Кыргыз

Республикасынын Өкмөтүнүн корутундусу тууралуу

2012-жылдын 16-февралы N 103

3.

Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты Д.А.Ниязалиева демилге кылган”2010-жылдын апрель-июнунда болгон окуялардын

натыйжасында жабыр тарткан жарандарды социалдык жактан коргоо жөнүндө” Кыргыз Республикасынын

Мыйзам долбооруна Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн корутундусу тууралуу

2012-жылдын 23-марты N 190

4.

Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты К.К.Иманалиев демилге кылган”2010-жылдын 6-7-апрелиндеги окуяларда каза болгондордун жана жабыр тарткандардын үй-бүлө мүчөлөрүн социалдык коргоо жөнүндө”

Кыргыз Республикасынын Мыйзам долбооруна Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн корутундусу тууралуу

2012-жылдын 23-марты N 191

5.

Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттары тарабынан демилге кылынган”Кыргыз Республикасынын жергиликтүү сотторунун түзүмүн жана жергиликтүү соттордун судьяларынын штаттык

санын бекитүү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамына

өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу” Кыргыз Республикасынын

Мыйзам долбооруна Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн

корутундусу жөнүндө

2012-жылдын 23-марты N 197

6.

Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттары К.Иманалиев, Э.Б.Иманкожоева жана Б.И.Сулейманов демилгелеген”Телемедициналык кызмат көрсөтүү жөнүндө”

Кыргыз Республикасынын Мыйзам долбооруна Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн корутундусу тууралуу

2012-жылдын 28-марты N 211

7.

Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты К.С.Бокоев демилге кылган Кыргыз Республикасынын “Мамлекеттик

социалдык камсыздандыруу боюнча камсыздандыруу төгүмдөрүнүн тарифтери жөнүндө” Мыйзамына өзгөртүү киргизүү тууралуу” Кыргыз Республикасынын Мыйзам

долбооруна Кыргыз Республикасынын

Өкмөтүнүн корутундусу жөнүндө

2012-жылдын 15-майы N 294

8.

Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты И.К.Гусаров тарабынан демилгеленген”Адамдын органдарын жана (же) ткандарын трансплантациялоо жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамына толуктоо киргизүү тууралуу “Кыргыз Республикасынын Мыйзам долбооруна Кыргыз

Республикасынын Өкмөтүнүн корутундусу жөнүндө

2012-жылдын 25-майы N 319

9.

Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты К.Иманалиев демилге кылган “Байыркы кыргыз жазмасы жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзам долбооруна Кыргыз

Республикасынын Өкмөтүнүн корутундусу тууралуу

2012-жылдын 8-майы N 335

10.

Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттары А.Алтыбаева, Ө.Текебаев, Р.Жээнбеков, М.Абдылдаев, А.Жээнбеков, Б.Төрөбаев, К.Абдиев, К.Дыйканбаев, А.Султанов, Т.Зулпукаров, Д.Тербишалиевдер демилге кылган

“Кыргыз Республикасындагы саясий партиялар жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын долбооруна Кыргыз

Республикасынын Өкмөтүнүн корутундусу тууралуу

2012-жылдын 29-майы N 339

11.

Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты К.С.Бокоев демилге кылган”Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жана муниципалдык кызматчыларынын штаттык санынын чеги жөнүндө жана эмгегине акы төлөөнүн шарттары тууралуу” Кыргыз Республикасынын

Мыйзамына толуктоо киргизүү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын

Мыйзам долбооруна Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн

корутундусу тууралуу

2012-жылдын 29-майы N 341

12.

Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттары Т.В.Левина жана Н.Н.Бадыкеева демилге кылган “Айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду

киргизүү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзам долбооруна Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн корутундусу тууралуу

2012-жылдын 12-июну N 402

13.

Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты Р.Б.Жээнбеков демилге кылган”Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзам долбооруна Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн корутундусу

2012-жылдын 17-июлу N 497

14.

Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты А.Т.Алтыбаева демилге кылган”Балдары бар үй-бүлөлөрдү мамлекеттик колдоонун

кошумча чаралары жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзам долбооруна Кыргыз Республикасынын

Өкмөтүнүн корутундусу тууралуу

2012-жылдын 2-августу N 534

15.

Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттары К.Иманалиев жана К.Бокоев тарабынан демилгеленген Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттары К.Иманалиев жана К.Бокоев тарабынан демилгеленген “Курултайлар жөнүндө” Кыргыз Республикасынын

Мыйзам долбооруна Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн корутундусу тууралуу

2012-жылдын 8-августу N 558

16.

Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттары Э.Б.Иманкожоева, Э.Б.Жумалиева жана У.А.Аманбаевалар демилгелеген”Кыргыз Республикасында гендик модификациялаган организмдерди камтыган азыктарды өстүрүү, өндүрүү,

алып кирүү жана сатууну тыюу жөнүндө” жана “Кыргыз

Республикасынын айрым мыйзам актыларына толуктоолорду

киргизүү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын мыйзам

долбоорлоруна Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн корутундусу тууралуу

2012-жылдын 25-сентябры N 637

17.

Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты Д.А.Ниязалиеванын демилгеси менен киргизилген”2010-жылдын апрель-июнунда болгон окуялардын натыйжасында жабыр тарткан жарандарды жана каза болгондордун үй-бүлө мүчөлөрүн социалдык

жактан коргоо жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзам долбооруна Кыргыз Республикасынын

Өкмөтүнүн корутундусу тууралуу

2012-жылдын 1-октябры N 665

18.

Кыргыз Республикасынын Жогорку Кенешинин депутаттары Ө.Ч.Текебаев, И.Ю.Карамушкина, М.Ю.Абдылдаев, К.С.Бокоев, К.О.Осмоналиев тарабынан демилге кылынган “Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик сыйлыктары жөнүндө”

Кыргыз Республикасынын Мыйзам долбооруна Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн корутундусу тууралуу

2012-жылдын 10-октябры N 706

19.

Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты К.Рыспаев демилге кылган”Согуштун, Куралдуу Күчтөрдүн ардагерлери жана оруктагы

эмгекчилер жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамына

толуктоолорду киргизүү” тууралуу” Кыргыз Республикасынын

Мыйзамынын долбооруна Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн

корутундусу жөнүндө

2012-жылдын 17-октябры N 720

20.

Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттары Т.Бакир уулу, Ш.Ч.Айтматова жана Д.Д.Бекешевдер демилге көтөргөн “Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына толуктоолор жана өзгөртүүлөр киргизүү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын долбооруна карата Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн корутундусу тууралуу

2012-жылдын 22-октябры N 740

21.

Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттары Т.Узакбаев, А.Кочкорбаев, М.Салымбеков, К.Бокоев, Э.Иманкожоева, Э.Исаков жана А.Бекматов тарабынан демилгеленген”Кыргыз Республикасынын ардак наамдары жана ардак грамотасы жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамына толуктоо киргизүү тууралуу” Кыргыз Республикасынын Мыйзам долбооруна Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн корутундусу жөнүндө

2012-жылдын 23-октябры N 744

22.

Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттары Сабиров М.Э. жана Баатырбеков А.Б. тарабынан демилгеленген”Мамлекеттик социалдык камсыздандыруу боюнча камсыздандыруу төгүмдөрүнүн тарифтери жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамына толуктоолорду киргизүү тууралуу” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын долбооруна Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн корутундусу жөнүндө

2012-жылдын 24-октябры N 749

23.

Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттары Т.В.Левина, Н.Н.Бадыкеева демилге көтөргөн “Сөөк узатуу жана көмүү иши жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын долбооруна карата Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн корутундусу тууралуу

2012-жылдын 30-октябры N 755

24.

Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты Д.Бекешев тарабынан демилгеленген”Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзам долбооруна Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн корутундусу тууралуу

2012-жылдын 31-октябры N 759

25.

Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттары М.Э.Сабиров, М.И.Бакиров жана А.Ж.Эшимовдор тарабынан демилге кылынган “Инфляцияны эске алуу менен калктын кирешелерин индекстөө жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзам долбооруна Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн корутундусу тууралуу

2012-жылдын 31-октябры N 761

26.

Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты Б.Төрөбаев демилге кылган”Кыргыз Республикасынын ардак наамдары жана Ардак грамотасы жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамына толуктоо киргизүү

тууралуу” Кыргыз Республикасынын Мыйзам долбооруна Кыргыз

Республикасынын Өкмөтүнүн корутундусу жөнүндө

2012-жылдын 29-декабры N 866