Home » Кыргыз Республикасынын мыйзам долбоорлоруна Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн корутундусу » 2011-жылдагы Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши демилге кылган Мыйзам долбооруна Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн корутундусунун тизмеги

2011-жылдагы Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши демилге кылган Мыйзам долбооруна Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн корутундусунун тизмеги

 

Өкмоттүн корутундусунун аталышы

Өкмөттүн токтому

күнү жана номери

1.

Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттары Ө.Ч.Текебаев жана Н.Б.Никитенко демилге көтөргөн”Кыргыз Республикасынын Салык кодексине өзгөртүү киргизүү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын долбооруна Кыргыз

Республикасынын Өкмөтүнүн корутундусу тууралуу

2011-жылдын 25-февралы N 75

2.

Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты Ө.А.Абдрахманов демилге кылган”Жалал-Абад облусунун Токтогул районунун жана Каракөл

шаарынын Жазы-Кечүү айылынын аймагында Токтогул ГЭСин жана

суу сактагычты куруудан келтирилген зыянды компенсациялоо жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзам долбооруна Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн корутундусу тууралуу

2011-жылдын 2-марты N 83

3.

Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттары А.Жапаров, Ө.А.Абдрахманов, А.Н.Кангелдиев, А.Т.Алтыбаева, З.И.Бекбоев, И.К.Гусаров, Б.А.Маматов, Э.Б.Жумалиев, Э.А.Обдунов, Н.М.Мурашев, Т.А.Салимов, З.С.Жоошбеков, А.С.Суракматов демилге кылган”Кыргыз Республикасындагы бюджеттик укуктун негизги принциптери жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү тууралуу” Кыргыз Республикасынын Мыйзам долбооруна Кыргыз Республикасынын

Өкмөтүнүн корутундусу жөнүндө

2011-жылдын 2-марты N 84

4.

Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттары А.Ү.Жапаров жана Ө.А.Абдрахманов демилге кылган “Транзиттик ташуулар борборуна реактивдүү отун жеткирүүнү камсыз кылган компаниялар төлөөчү атайын  төлөмдөр жөнүндө “Кыргыз

Республикасынын Мыйзам долбооруна Кыргыз

Республикасынын Өкмөтүнүн корутундусу тууралуу

2011-жылдын 2-марты N 85

5.

Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты А.Ш.Султанов тарабынан демилге көтөрүлгөн”Кыргыз Республикасынын “Бейсалык төлөмдөр жөнүндө”

Мыйзамына өзгөртүү жана толуктоо киргизүү тууралуу”  Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын долбооруна Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн корутундусу жөнүндө

2011-жылдын 19-апрели N 175

6.

Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттары Б.Төрөбаев, А.М.Режавалиев, Т.У.Шайназаров демилге кылган”Тарыхый мекенине кайтып келүүчү этникалык кыргыздарга берилүүчү мамлекеттик кепилдиктер жөнүндө” Кыргыз

Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду

киргизүү тууралуу” Кыргыз Республикасынын Мыйзам долбооруна Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн корутундусу жөнүндө

2011-жылдын 26-апрели N 192

7.

Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттары

Д.А.Ниязалиева, А.С.Өмүрбекова, Г.У.Асымбекова,

Т.Балтабаев жана К.С.Айтматов тарабынан демилге

көтөрүлгөн “Кыргыз Республикасындагы улгайган жарандар

жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын долбооруна

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн корутундусу тууралуу

2011-жылдын 16-майы N 231

8.

Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттары Б.Жетигенов жана А.Ү.Жапаров тарабынан иштелип чыккан “Кыргыз Республикасынын аймагындагы оюн автоматтар залдарынын (жайларынын) ишине тыюу салуу жөнүндө” жана

“Кыргыз Республикасынын айрым мыйзамдык актыларына

өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын

мыйзамдарынын долбоорлоруна Кыргыз Республикасынын

Өкмөтүнүн корутундусу тууралуу

2011-жылдын 17-майы N 232

9.

Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты Ч.Султанбекова демилге кылган”Кыргыз Республикасынын Салык кодексине өзгөртүү киргизүү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын долбооруна Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн корутундусу тууралуу

2011-жылдын 17-майы N 234

10.

Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты К.К.Иманалиев демилгелеген “Манас” эпосунун училтигин сактоо, өнүктүрүү жана даңазалоо жөнүндө Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын долбооруна Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн корутундусу тууралуу

2011-жылдын 6-июну N 291

11.

Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттары Ниязалиева Д.А., Өмүрбекова А.С., Асымбекова Г.Ү., Балтабаев Т. жана Айтматов К.С. демилге көтөргөн “Баңги каражаттарына жана психотроптук заттарга көз карандылыкты профилактикалоо жөнүндө” Кыргыз

Республикасынын Мыйзамынын долбооруна Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн корутундусу тууралуу

2011-жылдын 23-июну N 336

12.

Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты А.Ү.Жапаров демилге кылган”Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына толуктоолорду киргизүү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын

Мыйзам долбооруна Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн

корутундусу тууралуу

2011-жылдын 5-июлу N 358

13.

Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттары Ө.Ч.Текебаев, Н.В.Никитенко, Ж.А. Жолдошева, Р.К.Акназарова,

К.О.Осмоналиев, Э.Б. Жумалиевалар демилгелеген “Кыргыз

Республикасынын Салык кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзам долбооруна Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн корутундусу тууралуу

2011-жылдын 5-июлу N 368

14.

Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты М.Э.Сабиров демилге кылган”Кыргыз Республикасынын Салык кодексине

өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзам

долбооруна Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн корутундусу тууралуу

2011-жылдын 26-июлу N 406

15.

Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты К.О.Осмоналиев демилге кылган”Кыргыз Республикасында үй-бүлөлүк үрп-адаттарды, салт-санааларды, ырым-жырымдары жана майрамдык

салтанаттарды өткөрүү тартиби жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзам долбооруна Кыргыз

Республикасынын Өкмөтүнүн

корутундусу тууралуу

2011-жылдын 4-августу N 447

16.

Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттары А.Жапаров, К.Т.Туманов, Б.Ж.Жетигенов, К.Ж.Рыспаев, И.К.Гусаров демилге көтөргөн”Жергиликтүү өз алдынча башкаруунун милициясы жөнүндө”

Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын долбооруна

карата Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн корутундусу тууралуу

2011-жылдын 11-августу N 461

17.

Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттары А.Сасыкбаева, А.Келдибеков, А.Жээнбеков, Б.Мамырова,

Б.Кадыров, Ш.Айтматова, Р.Жээнбеков, И.Карамушкина

жана А.Батырбеков тарабынан демилге кылынган “Кыйноолорго жана башка ырайымсыз, адамкерчиликке жатпаган же кадыр-баркты басмырлаган мамилеге жана жазалоолордун түрлөрүнө бөгөт коюу боюнча Кыргыз Республикасынын

Улуттук борбору жөнүндө”, “Кылмыштарды жасоо жагынан шек

туудурган жана айыпталып кармалган адамдарды камакта кармоонун тартиби жана шарттары жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу”, “Кыргыз Республикасынын Администрациялык жоопкерчилик жөнүндө кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу”, “Жазык-аткаруу (пенитенциардык) тутумунун

органдары жана мекемелери жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу”, “Кыргыз Республикасынын Кылмыш-жаза кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу”, “Кыргыз Республикасынын Жазык-аткаруу кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу” жана “Кыргыз Республикасынын Жазык-процесстик

кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу” Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын долбоорлоруна

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн корутундусу жөнүндө

2011-жылдын 23-августу N 484

18

Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты К.К.Иманалиев демилге кылган “Кыргыз Республикасынын Салык кодексине өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду

киргизүү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзам долбооруна Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн корутундусу тууралуу

2011-жылдын 23-августу N 488

19.

Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттары А.Жапаров жана К.Туманов демилге кылган “Кыргыз Республикасындагы жол кыймылы жөнүндө” Кыргыз

Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү тууралуу” Кыргыз

Республикасынын Мыйзам долбооруна Кыргыз

Республикасынын Өкмөтүнүн корутундусу жөнүндө

2011-жылдын 23-августу N 494

20.

Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттары А.А.Арапбаев, К.Т.Туманов, М.К.Осмонов, Т.В.Левина

тарабынан демилге кылынган “Энергиянын жаңылануучу

булактары жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамына

өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү тууралуу” Кыргыз Республикасынын Мыйзам долбооруна Кыргыз

Республикасынын Өкмөтүнүн корутундусу жөнүндө

2011-жылдын 24-августу N 503

21.

Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты К.К.Иманалиев демилге кылган “Саясий жана диний ынанымы үчүн, социалдык, улуттук жана башка белгилери боюнча

куугунтуктан жапа чегип, акталган граждандардын укугу жана гарантиялары жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамына

өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу” Кыргыз Республикасынын Мыйзам долбооруна Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн корутундусу жөнүндө

2011-жылдын 12-сентябры N 543

22.

Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттары А.Ү.Жапаров жана Э.Б.Жумалиева демилге кылган”Кыргыз Республикасынын Салык кодексине өзгөртүү киргизүү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзам долбооруна Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн

корутундусу тууралуу

2011-жылдын 13-сентябры N 551

23.

Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттары Т.Зулпукаров, У.Кочкоров, Э.Эрматов демилге көтөргөн “Кыргыз Республикасынын Салык кодексине толуктоолор киргизүү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын долбооруна карата Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн

корутундусу тууралуу

2011-жылдын 21-сентябры N 564

24.

Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Укуктук тартип, мыйзамдуулук жана коррупцияга каршы күрөшүү комитети сунуштаган”Кыргыз Республикасынын ички иштер органдарынын

ыктыярдуу жардамчылары жөнүндө” Кыргыз Республикасынын

Мыйзамынын долбооруна Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн

корутундусу тууралуу

2011-жылдын 23-сентябры N 595

25.

Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты Б.Ж.Жетигенов тарабынан демилге көтөрүлгөн “Кыргыз Республикасында оюн-зоок ишине тыюу салуу жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын

долбооруна Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн корутундусу тууралуу

2011-жылдын 20-октябры N 656

26.

Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты Д.А.Ниязалиева демилге кылган”Мамлекеттик пенсиялык социалдык камсыздандыруу жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамына толуктоо киргизүү тууралуу” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын

долбооруна Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн корутундусу жөнүндө

2011-жылдын 26-октябры N 677

27.

Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттары А.Калматов, А.Маматалиев, А.Артыков демилге кылган”Жарандардын коомдук тартипти камсыздоого катышуусу жөнүндө” Кыргыз Республикасынын

Мыйзам долбооруна Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн корутундусу тууралуу

2011-жылдын 4-ноябры N 697

28.

Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты А.Ү.Жапаров демилге кылган”Кыргыз  Республикасынын мамлекеттик сыйлыктарын уюштуруу жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамына толуктоо киргизүү

тууралуу” Кыргыз Республикасынын Мыйзам долбооруна Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн корутундусу жөнүндө

2011-жылдын 11-ноябры N 710