2013-жылдын 23-декабрындагы Эл аралык гуманитардык укукту киргизүү боюнча ведомостволор аралык комиссиянын отурумунун протоколу

 

 

Катышкандар:

 

Комиссиянын мүчөлөрү:

 

1.Курманбаева А. М.                                                          Юстиция министрлигинин ЧУА

долбоорлорун иштеп чыгуу жана

мыйзам долбоорлорун экспертизадан

өткөрүү боюнча башкармалыгынын

башчысы, комиссиянын Координатору;

2. Кулманбетов С. Б.                                                          Коргоо министрлигинин өкүлү;

(Шишкин И.Ю.)

3. Раимов У. Б.                                                                    Өкмөткө караштуу курчап турган

чөйрөнү коргоо жана токой чарбасы

Мамлекеттик агентиктин өкүлү;

4. Худайбергенов С.                                                                       Тышкы иштер министрлигинин өкүлү;

5. Дунканаев А.                                                                   Эмгек миграция жана жаштар

минитрлигинин өкүлү;

6. Жигитова Ж. Б.                                                               Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин

өкүлү;

7. Мырзабекова С.                                                               Ички иштер министрлигинин өкүлү;

8. Худайбергенов Д.                                                                       Саламаттык сактоо министрлигинин

өкүлү;

9. Болотбекова Дж.                                                             Мамлекеттик чек ара кызматынын

өкүлү;

10. Акиев Э.                                                                        Кызыл жарым ай улуттук коомунун

өкүлү;

Чакырылгандар:

11. Мурзаева А.                                                                   Эл Аралык Кызыл Крест Комитетинин

өкүлү;

Ошондой эле:

12. Алиева Н.                                                                                  Юстиция министрлигинин ЧУА

долбоорлорун иштеп чыгуу жана

мыйзам долбоорлорун экспертизадан

өткөрүү башкармалыгынын башкы адиси,

комиссиянын отурумунун катчысы;

13. Эгенбердиева К.                                                           Юстиция министрлигинин ЧУА

долбоорлорун иштеп чыгуу жана

мыйзам долбоорлорун экспертизадан

өткөрүү башкармалыгынын жетектөөчү

адисинин м.а.

_____________________________________________________________________________

Күн тартиби:

 

 1. 1.      2012-жылдын 24-декабрындагы Юстиция министрлигине караштуу Эл аралык гуманитардык укукту киргизүү боюнча ведомостволор аралык комиссиянын отурумунун протоколу менен бекитилген 2013-жылга эл аралык гуманитардык укуктун ченемдерин киргизүү боюнча иш-чараларынын Планына киргизилген иш-чараларын аткаруу жөнүндө отчет.
 2. 2.      2014-жылга Эл аралык гуманитардык укуктун ченемдерин киргизүү боюнча иш-чаралар Планына киргизүү үчүн сунушталган Комиссиянын мүчөлөрүнүн сунуштарын кароо.
 3. 3.      «Кыргыз Республикасынын Кылмыш-жаза кодексине аскердик кылмыштар жаатында өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө» Мыйзамдын долбоорун жылдыруу (баяндамачысы – Коргоо министрлиги).

А. Курманбаева Эл аралык гуманитардык укукту киргизүү боюнча ведомостволор аралык комиссиянын мүчөлөрү менен (мындан ары – Комиссия) саламдашып, Комиссиянын төрайымы Ч. Мамидинованын  Комиссия отурумуна катыша албастыгын билдирди.

Ошого байланыштуу, А. Курманбаева тарабынан Комиссиянын мүчөлөрүнөн комиссиянын отурумун өткөрүү мүмкүнчүлүгүн кароо жөнүндө маселе коюлду.

Каршылык болбогондуктан, күн тартибин талкуулоого өтүштү.

1-пункту боюнча (2012-жылдын 24-декабрындагы Юстиция министрлигине караштуу Эл аралык гуманитардык укукту киргизүү боюнча ведомостволор аралык комиссиянын отурумунун протоколу менен бекитилген 2013-жылга эл аралык гуманитардык укуктун ченемдерин киргизүү боюнча иш-чараларынын Планына киргизилген иш-чараларын аткаруу жөнүндө отчет.) А. Курманбаева белгилеп кеткендей, мурда Комиссия мүчөлөрүнүн дарегине 2013-жылдын планын аткаруу боюнча алдын ала отчету жөнөтүлгөн, бирок отчеттун долбооруна  сунуштар жана сын пикирлер түшкөн эмес.

Бирок, ТИМ өкүлү Худайбергенов Султан белгиледи, 2013-жылга карата иш чаралар Планы боюнча жооптуу аткаруучулар иш чаралар Планынын 12-пункту боюнча Юстиция министрлиги жана Тышкы иштер министрлиги болуп саналат, ошого байланыштуу, 2013-жылдын отчетунда 12-пунктка Юстиция министрлигин аткаруучу катары толуктоону сунуштады.

Ведомстволор аралык комиссиянын башка мүчөлөрүнөн сунуштар жана сын-пикирлер түшкөн жок.

Маданият, маалымат жана туризм министрлигинин, Билим берүү жана илим министрлигинин, Социалдык өнүгүү министрлигинин жана Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин өкулдөрүнүн жоктугуна байланыштуу 3,6,7 – пунктары боюнча сын-пикирлер жана сунуштар алуугу мүмкүнчүлүк болбоду.

2-пункту боюнча (2014-жылга Эл аралык гуманитардык укуктун ченемдерин киргизүү боюнча иш-чаралар Планына киргизүү үчүн сунушталган Комиссиянын мүчөлөрүнүн сунуштарын кароо) КЧКТМАнын өкүлү Раимов Үмүт белгиледи, 2014-жылга карата иш чаралар Планына киргизүү үчүн сунуштары жок, ошондой эле Мурзаева Алина ЭКККнын 1-пунктуна партнер катары киргизүүнү сунуштады, талкулоонун жүрүшүндө 2014-жылга карата иш чаралар Планынын 1-пунктунун аткаруу мөөнөтүн 3-кварталга жылдыруу чечилди.

Мамлекеттик чек ара кызматынын өкүлү Болотбекова Джамиля төмөнкүлөрдү сунуштады:

 1. Кыргыз Республикасы катышуучу катары катышкан эл аралык, гуманитардык укук тармагындагы эл аралык келишимдерди инвентаризациялоо, аткаруучу – ТИМ жана ЮМ.
 2. Эл аралык гуманитардык укукту киргизүү боюнча ведомстволор аралык комиссиянын мүчөлөрү үчүн эл аралык гуманитардык укук ченемдерин киргизүү улуттук мыйзамдарда киргизүү боюнча окуу семинарларын жүргүзүү, аткаруучу – ЭККК партнерлугу астында Юстиция министрлиги.
 3. Башка мамлекеттердин Эл аралык гуманитардык укуктун ченемдерин киргизүү боюнча ведомстволор аралык комиссияларынын тажрыйбаларын үйрөнүү.
 4. Илимий чөйрөлөр менен тыгыз байланышта (тегерек столдорду уюштуруу) аткаруучу – Юстиция министрлиги.
 5. ЭАГУ тармагындагы билимдерди окуп үйрөнүү жана таратуу (айрыкча аскер кызматчылар категориялар арасында: Кыргыз Республикасынын КК жогорку курама командасы, офицерлер, прапорщиктер, контрактык кызмат өтөгөн аскер кызматчылары, ИИМ кызматкерлери).
 6. Кыргыз Республикасынын Куралдуу күчтөрүнүн медициналык персоналдары менен окуу семинарларын уюштуруу жана жүргүзүү, жоопту аткаруучу – КМ, МЧАК, УКМК, ЭКККнын партнерлугу астында.
 7. ЭАГУ тармагында адистерди дайындоо жана даярдоо боюнча ведомстволор аралык комиссиянын сунуштарын иштеп чыгуу айрыкча Куралдуу күчтөрдө юридикалык кеңешчилерди – аткаруучу КМ, МЧАК, УКМК.
 8. ЭАГУ боюнча документтерди улуттук тилге которууну уюштуруу – аткаруучу Билим берүү министрлиги.
 9. ЭАГУ документери жөнүндө окууларды Куралдуу күчтөрдө, ошондой эле бардык калкка кеңири жайылтууну (ЖМК тартуу жолу менен – жарнама роликтерди түзүү, мамлекеттик бийликтин жергиликтүү органдарын тартуу) уюштуруу.

Өз кезегинде, Эл Аралык Кызыл Крест Комитетинин өкүлү Алина Мурзаева  2014-жылга Планга 2008-жылдын 25-ноябрында дайынсыз жоголгон адамдар жөнүндө моделдик Мыйзамды улуттук мыйзамдарга киргизүүнү кароо маселесин сунуштады (КМШ катышуучулары – мамлекеттердин парламенттер аралык Ассамблеясынын 31-пленардык отурумунда кабыл алынган) аткаруучу – ЮМ, ТИМ, ИИМ ЭКККнын партнерлугу астында.

Талкулоо жыйынтыгы боюнча 2014-жылга карата иш-чаралар Планынын 8-пунктуна төмөнкүдөй иш-чараларды киргизүүнү комиссия чечти, ЭАГУ тармагында адистерди дайындоо жана даярдоо боюнча ведомстволор аралык сунуштарды иштеп чыгуу айрыкча Куралдуу күчтөрдө юридикалык кеңешчилерди – аткаруучу КМ, МЧАК, УКМК. Он үчүнчү пунктка А.Мурзаева – 2008-жылдын 25-ноябрында дайынсыз жоголгон адамдар жөнүндө моделдик Мыйзамды улуттук мыйзамдарга киргизүүнү кароо (КМШ катышуучулары – мамлекеттердин парламенттер аралык Ассамблеясынын 31-пленардык отурумунда кабыл алынган) ЭККК сунуштаган.

Ошентип, айтылган сунуштарды эске алуу менен 2014-жылга Эл аралык гуманитардык укуктун ченемдерин киргизүү боюнча иш чаралар Планы бекитилди.

3-пункту боюнча («Кыргыз Республикасынын Кылмыш-жаза кодексине аскердик кылмыштар жаатында өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө» Мыйзамдын долбоорун жылдыруу) Коргоо министрлигинин өкүлү Кулманбетов Султан Комиссия мүчөлөрүнө бир жылга командировкага кетээрин жана өзүнүн коллегасы Шишкин Игорь Юрьевичти Коргоо министрлигинин андан ары өкүлү катары жарыялады.

Ошондой эле, Коргоо министрлигинин өкүлү жогоруда аталган долбоорду Ведомстволор аралык комиссиянын мүчөлөрүнүн сын-пикирлерин жана сунуштарын алуу үчүн алгачкы макулдашууга жөнөтөрүн, андан ары Юстиция министрлигине жөнөтөрүн айтты.

Отурумдун жыйынтыгы боюнча Комиссиянын мүчөлөрү чечишти:

 1. Коргоо министрлиги «Кыргыз Республикасынын Кылмыш жаза кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө» Мыйзамдын долбоорун жана документтердин толук пакетин 20-январга чейинки мөөнөттө Юстиция министрлигине алдын-ала макулдашууга жөнөтүү сунушталсын.
 2. 2014-жылга Эл аралык гуманитардык укуктун ченемдерин киргизүү боюнча иш-чаралар Планы Ведомстволор аралык Комиссиянын мүчөлөрүнүн сунуштарын эске алуу менен бекитилсин.

Комиссиянын төрайымы:                                                                      А.Курманбаева

 

 

 

Комиссиянын катчысы:                                                                         Н.Алиева