Home » Коомдук кеңеш » ККнын ишмердүулүгүн жөнгө салуучу актылар » 2015-жылдын 02-март Кыргыз Республикасынын Юстиция министирлиги коомдук кеңешинин курамына кандидатураларын тандоо Комиссиясынын чогулушунун № 13 протоколу

2015-жылдын 02-март Кыргыз Республикасынын Юстиция министирлиги коомдук кеңешинин курамына кандидатураларын тандоо Комиссиясынын чогулушунун № 13 протоколу

1.   Кыргыз Республикасынын юстиция министрлигинин  коомдук кеңешинин мүчөлөрүнүн курамын 10 адам эсебинде бекитилсин:

1. Мамакеева Замира Токторбековна

2. Сыдыгалиева Асел Бабановна

3. Абдрахманов Эркин Эмильевич 

4. Рустемова Аида Байышбековна 

5. Анна Кириленко

6. Исбасарова Гульнара Кадырбековна

7. Санарбек уулу Алишер

8. Шакиров Нурбек Анарбекович

9. Отунчиева Гулина

10. Сламов Турган Аутович

Председатель                                                                                                                                                                                      З.И. Кочорбаева

Секретарь                                                                                                                                                                                                    К. Джумалиев