Home » Эл аралык гуманитардык укуктун ченемдерин имплементациялоо » Жыйындын протоколдору » 2013-жылдын 26-апрелиндеги эл аралык гуманитардык укуктун имплементация боюнча ведомоство аралык комиссиянын жыйынынын протоколу

2013-жылдын 26-апрелиндеги эл аралык гуманитардык укуктун имплементация боюнча ведомоство аралык комиссиянын жыйынынын протоколу

2013-жылдын 26-апрелиндеги эл аралык гуманитардык укуктун имплементация боюнча ведомоство аралык комиссиянын жыйынынын протоколу

 

Катышуучулар:

 1. Курманбаева А. М.                                     Юстиция министрлигинин

ЧУА долбоорлорун иштеп чыгуу

жана экспертизадан откоруу боюнча

Башкы башкармалыгынын ЧУА долбоорлорун иштеп чыгуу болумунун башчысы, комиссиянын

Координатору

 

 1. Кулманбетов С. Б.                                       Коргоо министрлигинин окулу

 

 1. Раимов У. Б.                                                 Окмотко караштуу айлана-чойрону

жана токой чарбасын коргоо Мамлекеттик агентствосунун экологиялык стратегия, саясат жана пресс-кызматы Башкармалыгынын башкы адиси

 

 

 1. Жигитова Ж. Б.                                           Озгочо кырдаалдар министрлигинин

окулу

 

 1. Толонов М. Т.                                              Билим беруу жана илим министрлиги-

нин УПГКС жетектоочу адиси

 

 1. Исакова Э. А.                                              Ички иштер министрлигинин УПОМС

улуу инспектору

 

 1. Шабданов А. Б.                                           Чек араа кызматынын окулу

 

 1. Джумабаева Д. М.                                       Социалдык онуктуруу министрлиги-

нин окулу

 

 1. Орозалиева Г. С.                                         Жаштар, эмгек жана иш менен камсыз                                                                           кылуу министрлигининэл аралык

болумунун башкаруучусу

 

 1. Орозалиева С.                                              Саламаттыкты сактоо министрлиги-

нин юридикалык секторунун башчысы

 

 1. Бейшекеев Э.                                                           Улуттук коопсуздук Мамлекеттик

комитетинин окулу

 1. Адиева А.                                                     Кызыл Жарым ай Улуттук коомунун

окулу

 

Чакырылгандар:

 1. Мурзаенва А.                                                           Кызыл Крест эл аралык Комитетинин

окулу

 

Ошондой эле:

 1. Алиева Н.                                                     ЧУА долбоорлорун иштеп чыгуу

жана экспертизадан откоруу боюнча Башкы башкармалыгынын мыйзам долбоорлорун болумунун башчысы, комиссиянын секретары

 

Кун тартиби:

 

1. 2012-жылдын 24-декабрындагы эл аралык гуманитардык укуктун нормаларын имплементациялоо боюнча ведомоство аралык комиссиянын жыйынынын протоколу менен бекитилген 2013-жылга карата эл аралык гуманитардык нормаларды имплементациясы боюнча иш-чаралардын Планынын боюнча ушул жылдын 1 кварталында аткарылган иштери жонундо отчету (Пландын пункту: 1 докладчы-ГАООСЛХ жана 3 докладчы-МКиТ).

2. Эл аралык гуманитардык укуктун имплементация боюнча ведомоство аралык комиссиянын мучолору учун окутулган семинардын темалары боюнча сунуштарды талкулоо.

3. Статьяларды жазуу жана аны басма басмаканаларына жарыялоо учун сунуштарды киргизуу (2013-жылга карата эл аралык гуманитардык укук нормаларын имплементациялоо боюнча Пландын 13 пунктуна)

 

Эл аралык гуманитардык укук нормаларын имплементациялоо боюнча ведомоство аралык комиссиянын мучолору менен А. Курманбаева саламдашып, комиссиянын торайымы Ч. Мамидинова Жогорку Кенештин комитетинин чогулушунда болгондуктан, чогулуту озу алып баруусуна каршылык жогун сурап, комиссиянын кун тартибин талкулоого отту.

 

Кун тартибинин 1 – пункту боюнча (2012-жылдын 24-декабрындагы эл аралык гуманитардык укук нормаларын имплементациялоо боюнча Юстиция министрлигинин астындагы ведомоство аралык комиссиянын чогулушунун протоколу менен бекитилген эл аралык гуманитардык укук нормаларын имплементациялоо боюнча Пландын боюнча 2013-жылдын 1-кварталында аткарылган иштер боюнча отчету (Пландын пункту : 1-докладчы-ГАООСЛХ жана 3 докладчы- МКиТ).

Пландын 1-пунктун аткаруу боюнча ГАООСЛХ окулу У.Раимов Окмот Аппаратынын мурда 1976-жылдын 10-декабрында Женева шаарында кол коюлган аскердик жана башка кастык жол менен жаратылышка таасири тийе турган каражаттарды колдонууга тыюу салуу жонундо Конвенциянын расмий текстинин ынандырган кочурмосу бар документтердин пакети жана 1976-жылдын 10-декабрында Женева шаарында кол коюлган аскердик жана башка кастык жол менен жаратылышка таасири тийе турган каражаттарды колдонууга тыюу салуу жонундо Конвенцияга Кыргыз Республикасынын кошулушу жонундо» Мыйзамдын долбоору жок болгондугуна байланыштуу кайра жиберилгендигин билдирди.

У. Раимов ГАООСЛХ тарабынан ИИМге ушул Конвенциянын ынандырылган кочурмолорун беруу боюнча кайрылуу жонотулгонун белгиледи.

Андан ары Маданият жана туризм министрлигинин окулу жок болгондугунан Пландын 3-пунктунун аткарылышы жонундо маалымат айтылган жок.

 

Кун тартибинин 2-пункту боюнча (эл аралык гуманитардык укук нормаларын имплементациялоо боюнча ведомоство аралык комиссиянын мучолору учун окулуучу семинардын темалары боюнча сунуштарды талкулоо).

А. Курманбаева аркылуу Комиссиянын семинарга катыша турган мучолоруно окула турган темалар жонотулгон.

1. Эл аралык гуманитардык укуктун принциптери.

2. Согуштук кагылышуулар мезгилдинде жарадар болгондорду жана ооругандарды коргоо.

3. Куралдуу чыр-чатак учурунда граждандык жактарды жана граждандык калкты коргоо.

4. Согушту болтурууну ыкмаларын жана каражаттарын укуктук жактан чектоо.

Жаштар, эмгек жана иш менен камсыз кылуу министр окулу Г. Орозалиева тарабынан белгиленген темага дагы «Эл аралык гуманитардык укуктун нормаларын имплементациялоону ишке ашырууда мамлекеттик органдын орду» деген теманы кошууну жана жана ал Комиссиянын мучолору учун маанисин тушундуруу улуттук мыйзамдарга эл аралык гуманитардык укуктун нормаларын имплементациялоо Комиссиянын негизги максаты болуп саналаарын белгиледи.

МККК окулу А. Мурзаева Юстиция министрлиги тарабынан сунушталган темаларды «Эл аралык гуманитардын укуктун негиздери  жана принциптери» деген бир чон темага бириктирип, Г. Орозалиева сунуштаган теманы экинчи негизги тема кылууну сунуштады.

Ушуну менен бирге А. Мурзаева жогоруда айтылган темалар боюнча эксперттер Ногойбаева Элида Каныбековна жана Борубашев Бекбосун Эшимбековичти лектор катары чакырууну сунуштады.

Ошондой эле, А. Мурзаева чакырылган лекторлордун акчалай чыгымдарын жабыш учун зарыл болгон финансылык колдоого даяр экенин билгизди.

Муну менен бирге А. Мурзаева МККК ушул жылдын июль айында Комиссиянын мучолору учун семинарга карата эки иш-чара откорууну жана ушул жылдын сентябрь айында Жогорку Кенештин профилдик комитеттери, мамлекеттик органдардан жана граждандык сектордун катышуусу менен тегерек столду уюштурууну пландаштырылгандыгын билдирди.

Окутуулучу семинардын темалары боюнча комиссиянын мучолорунон эч кандай сунуштар тушкон жок.

Кун тартибинин 3-пункту боюнча  (Статьяларды жазуу жана аны басма басмаканаларына жарыялоо учун сунуштарды киргизуу (2013-жылга карата эл аралык гуманитардык укук нормаларын имплементациялоо боюнча Пландын 13 пунктуна)

А. Курманбаева Комиссиянын ишин жарыкка чыгаруу зарыл экенин белгиледи. Дагы Комиссиянын мучолорунун копчулугу Комиссиянын ишмердуулугу менен тааныш эмес экенин айтты. Ошондуктан Комиссиянын ишмердуулугу боюнча статьяларды жазып, Комиссиянын мучолору мамлекеттик органдардын сайттарына жарыялоо керектигин айтты

Ошондой эле Г. Орозалиева тарабынан Комиссиянын ишмердуулугунун тарыхы жана улуттук мыйзамдарды имплементациялоочу норамаларды талап кылган актуалдуу бир Конвенция жонундогу статьяларды жазууну сунуштады.

Н. Алиева тарабынан азыркы куну аскерлердин уголовдук жоопкерчилигин бекитуу маселеси актуалдуу тема, бул боюнча Коргоо министрлигине 1949-жылдын 12-августундагы эл аралык куралдуу чыр-чатактардын курмандыктары болгодорду коргоо боюнча Женева Конвенциясына 1 жана 11 кошумча протоколу боюнча, 1977-жылдын 8-июлундагы (1999-жылдын 21-июлундагы № 86 КР Законун ратификациялоо) жана 1949-жылдын 12-августундагы Женева Конвенциясы:армияда жарадарларды жана ооругандарды катышын чындоо жонундо; дениздеги куралдуу кучтордун курамындагы кораблдар кыйраган учурда жабыркаган жарадарларды жана оорулуулардын катышын чындоо; согуш учурунда граждандык калкты коргоо жонундо» (1999-жылдын 21-июлундагы № 86 КР Закону) статьяларды жазуу жонундо сунушталгандыгы тууралуу айтты.

Буга байланыштуу А. Курманбаева Комиссиянын ишмердуулугуно тийиштуу статьяларды жазылышын Юстиция министрлиги оз колуна алат кийинки чогулушта алгачкы вариантын корсотот.

Ошондой эле А. Курманбаева  жана Н. Алиева Комиссиянын мучолоруно 2013-жылдын 8-августундагы УП № 147 « Кыргыз Республикасынын сот адилеттулугун жакшыртуу чаралары жонундо» Президенттин жарлыгынын 7-пунктуна мыйзам чыгаруу демилгеси бар укуктун субъектилерине Президенттин буйрутмасы менен тузулгон Президенттин алдындагы сот реформасы боюнча Советтин алдын-ала экспертизасынан отуп сот реформасы жонундо нормативдик укуктук актылардын долбоорлорун сунуштоого жолдонот.

Ушуну менен бирге Айтылган Президенттин Жарлыгы менен 2013-жылдын 1-февралындагы № 24 Президенттин Аппаратынын буйрутмасы менен Уголовдук кодекстин жаны редакциясынын долбоорун иштеп чыгуу боюнча эксперттик жумушчу топ тузулгон.

Эске ала турган нерсе, А. Курманбаева 2013-жылдын 1-февралында № 24 Президенттин Аппаратынын буйрутмасы менен тузулгон жумушчу топтун кароосуна аскердик кылмыштарды жасагандыгы учун жоопкерчиликти бекитуу маселесин уголовдук мыйзамдарга ондоолорду киргизуу боюнча Мыйзамдын долбоорун сунуштоо максаттуу сунуш экенин белгиледи.

Ошондой эле МККК окулу А. Мурзаева Коргоо министрлигинин иштеп чыккан долбоорун жана МККК аскердик кылмыштын маселелерин боюнча сунуштарын бириктирууну, анан Комиссиянын мучолорунун кароосуна биргелешкен долбоорду сунуштоону айтты.

А. Мурзаеванын бул сунушун Коргоо министрлигинин жана Комиссиянын башка мучолорунон эч кандай каршылык тушкон жок.

Чогулуштун жыйынтыгында комиссиянын мучолору чечим кылды:

 1. Комиссиянын келээрки чогулушуна Комиссиянын ишмердуулугу жонундо статьяны даярдоо Н. Алиевага жуктолсун.
 2. Коргоо министрлиги МККК менен бирге аскердик кылмыштар га уголовдук жоопкерчиликти бекитуу сунушун даярдалсын.
 3. Комиссиянын катчысы Н. Алиева Маданият жана туризм министрлигинин дарегине Комиссиянын иши боюнча тийиштуу иш аткарылбагандыгы  жонундо кат жонотулсун.
 4. Комиссиянын келээрки чогулушун 2013-жылдын июлдун биринчи декадасына дайындалсын.

 

Алиева Н. – Комиссиянын мучолоруно тренингде окуй тургандардын тизмесин интернет байланышы аркылуу жонотууну эскертти.

 

 

 

 

Комиссиянын торайымы                                                     А. Курманбаева

 

 

Комиссиянын катчысы                                                        Н. Алиева