Home » Коомдук кеңеш » ККнын иштери жөнүндө маалымат » Протокол заседания Общественного наблюдательного совета при Министерстве юстиции Кыргызской Республики от 03 июня 2011 года №2

Протокол заседания Общественного наблюдательного совета при Министерстве юстиции Кыргызской Республики от 03 июня 2011 года №2

ПРОТОКОЛ №2

Кыргыз Республикасынын юстиция министрлигине

караштуу Коомдук байкоочу кенештин чогулушу.

Күн:03–июнь 2011-жыл

Откөргөн убагы:саат 10.00

Откөргөн жери: Бишкек шаары, КР Юстиция министрлигинин Улуттук залы

Катышкандар

 

КБКнын мүчөлөрү:

 

Бексултанов Манас Борукчиевич;

Бобукеева Меергуль

Жунусова Асель ;

Исмаилов Азамат Джапарович;

Качикеева Бакыт Женишбековна;

Кириленко Анна Васильевна;

Мадалиев Рустам;

Чекирова Айнура Турсуновна.

Катышпагандар

 

КБКнын мүчөлөрү:

 

Абдрахматова Атыр Болотбековна;

Алымбекоа Рысбюбю Музурбековна.

 

 

Чакырылгандар:

 

МамидиноваЧ.К.

А.Курманбаева

 

Б.Тенизбаев

 

Кыргыз Республикасынын юстиция

министрлигинин статс-секретары;

 

-ЧУАнын долбоорлорун иштеп чыгуу

жана мыйзам долбоорлорун

экспертизадан өткөрүү боюнча Башкы

башкармалыктын башкы адиси;

 

- ЧУАнын долбоорлорун иштеп чыгуу

жана мыйзам долбоорлорун

экспертизадан өткөрүү боюнча Башкы

башкармалыктын башкы адиси;

 

Юстиция министрлигинин борбордук аппаратынын түзүмдүк бөлүмдөрүнүн жетекчилери.

Күн тартиби:

1. Юстиция министрлигинин башкаруу схемасынын презентациясы жана анын  ишмердүүлүгүнүн негизги багыттары Доклад-Курманбаева А.( ЧУАнын долбоорлорун иштеп чыгуу жана мыйзам долбоорлорун экспертизадан өткөрүү боюнча Башкы башкармалыктын башкы адиси);

2. 2011-жылга Кыргыз Республикасынын юстиция министрлигинин стратегиялык планын кароо. Доклад-Тенизбаев Б.( ЧУАнын долбоорлорун иштеп чыгуу жана мыйзам долбоорлорун экспертизадан өткөрүү боюнча Башкы башкармалыктын башкы адиси);

3.Келээрки чогулуштун күн тартибин түзүү;

4.Уюштуруу маселелери.

Коомдук байкоочу кенештин чогулушун Кыргыз Республикасынын юстиция министрлигинин статс –секретары ачты.

Ч. Мамидинова: Кутмандуу күнүңуздөр менен урматтуу Коомдук байкоочу кенештин мүчөлөрү .Откөн чогулуш та белгиленгендей ,биздин министрликтин иштерин толук түшүнүү максатында биз белгилеген тематика боюнча көрңотмө куралдар аркылуу ачып берели деп жатабыз. Ушуга байланыштуу биздин кызматкерлер булл презентацияга даярданышып,азыр сиздерге көрсөтүп беришет.Ошондуктан сөздү ЧУАнын долбоорлорун иштеп чыгуу жана мыйзам долбоорлорун экспертизадан өткөрүү боюнча Башкы башкармалыктын башкы адиси Курманбаева Аидага берилет.

А. Курманбаеванын доклады: Кыргыз Республикасынынюстицияминистрлигинин башкаруу схемасын жана түзүмдүк ббөлүктөрүнө тийиштүү маалыматтарды айтып берди.Кыогыз Республикасынын ючстиция министрлигинин жалпы кызматкерлери 360 адам түзөөрүн,анын ичинен 96 адам Борбордук аппаратка тартылганын белгилеп кетти.

Мындан тышкары Докладда төмөнкү маселелер айтылды.

1.Кыргыз Республикасынын юстиция министрлигинин тапшырмалары;

2.Кыргыз Республикасынын юстиция министрлигинин Борбордук аппаратынын түзүмү;

3. ЧУАнын долбоорлорун иштеп чыгуу жана мыйзам долбоорлорун экспертизадан өткөрүү боюнча Башкы башкармалыктын иштери;

4.Мыйзам актыларынын долбоорлорун укуктук экспертизадан өткөрүү башкармалыгынын иштери;

5.Укуктук пропаганда жана маалымат Башкармалыгынын иштери;

6. Кыргыз Республикасынын юстиция министрлигинин ведомостволук бөлүмдорүнүн иштери:Мамлекеттик соттук экспертизалык борбору,Борбордук күрөө каттоо конторасы;

.7.Нотариат жана апостирлөө боюнча Башкармалыктын иштери;

8.Адамукугу жана адвокатура боюнча Башкармалыктын иштери;

9.Кагаз иштери боюнча иштер;

10.Эл аралык бөлүм иштери;

11.Чарбалык бөлүм иштери

12.Кадрлар боюнча бөлүмдүн иштери;

13.Ички аудит бөлүмүнүн иштери;

Презентация бүткөндөн кийин КБКнын мүчөлөрү төмөнкү суроолорду беришти.

А. Кириленко: Эл аралык бөлүмдүн ишинин маңызы эмнеде, түшүндүрүп бериңизчи.

Ч. Мамидинова: Эл аралык бөлүмдүн Жобосуна ылайык –бул бөлүм Кыргыз Республикасынын Борбордук аппаратынын түзүмдүк бөлүмү,б.а.Юстиция министрлигинин тышкы саясий иштерин ишке ашыруучу,ошондой эле Кыргыз Республикасы эл аралык мамилелердин катышуучусу катары эл аралык эки тараптуу жана көп тараптуу келишимдердин долбоорлорун укуктук экспертизадан өткөрүү жана даярдоо иштерин жүргүзөт.

Мындан тышкары бул бөлүм Юстиция министрлигинин түзүмдүк бөлүмдөрүнүн эл аралык иштери боюнча ЕврАзЭс, КМШ, КККУ жана башка мамлекеттер аралык жана өкмөттөр аралык бирикмелер менен байланышын тейлеп турат.

А. Чекирова: Ички аудит бөлүмүнүн иштеринин жыйынтыгы КБКнын мүчөлөрү үчүн ачыкпы?

Ч. Мамидинова: Ооба, КБКнын мүчөлөрүнүн колдонуусу үчүн ачык.Негизинен,менин белгилеп кете турган нерсем, бул бөлүм министрликтин борбордук аппаратынын, аймактык жана ведомстволук органдардын ички аудиторлук текшерүүлөрүн жүргүзөт,каржылык жана башкаруу маалыматтардын бүтүндүгүжана жетиштүүлүгүнө жетүу үчүн ченемдик-укуктук актыларды колдонуу активдерди сакталышын ,министерствонун натыйжалуулугун, экономдуулугун жана жыйынтуулугун ички текшерүүнүн мониторинг системасы жана системалык  жакшыртууну камсыз кылат.

Р. Мадалиев: ЧУАнын долбоорлорун иштеп чыгуу жана мыйзам долбоорлорун экспертизадан өткөрүү боюнча Башкы башкармалыктын жана Мыйзам актыларынын долбоорлорун укуктук экспертизадан өткөрүү башкармалыгынын иштерининэмне айырмачылыгы бар, башкармалыкта эмне үчүн  айырмаланган штаттык бирдик бар?

Ч. Мамидинова: Албетте көңүлдөн чыгарбашыбыз керек ,мыйзам актыларынын долбоорлорун укуктук экспертизадан өткөрүу боюнча Башкармалыкта абдан чоң көлөмдө иштер бар. Мыйзам алдындагы актылардын саны көп болгондуктан , мыйзам долбоорлорун саны да ошончолук көп.Бирок Башкы башкармалыкты жана мыйзам долбоорун экспертизадан өткөрүу башкармалыгын кыска кароого болбойт,себеби булл башкармалыктын кызматкерлери долбоорлорду стратегиялык ,концептуалдык документтердин ченем-укуктук актыларын иштеп чыгууда чоң иштер жасалат.

Мындан тышкаоры ,Сиздерге маалымат катары кулактандырып кетейин ,жакында министрликтин мамлекттик органдарынынкызматтык иштери анализделип ,жыйынтыгында министрлик реорганизация болгон.Айрыкча ченемдик-укеуктук актылардын долбоорлорун иштеп чыгуу башкармалыгы менен Кыргыз Республикасынын Окмөтүнүн мыйзам долбоорлорунун ишмердигин координациялоо борбору бириктирилди да Башкы башкармалык деп аталып калды.Бул жерде министрлик санына эмес,сапатына карата иш-чара өткөрдү.

А. Жунусова: Жамаатарды каттоо тартиби сиздерге тийиштүүбү,түшүндүрүп бериңизчи.Бул компетенция кимге тийиштүү юстиция министрлигинеби же жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынабы?

К. Казаков: Бул учурда юстиция министрлигине тийиштүү эмес,ал жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарында жамааттардын катталышыжөнүндө министрлик сурамжылоо жүргүзөт.

М. Бобукеева: Аналитикалык документтердииштеп чыгууда Кыргыз Республикасынын эксперттеринен тышкары башка эксперттер да чакырылабы?

Ч. Мамидинова: Эл аралык институттардын каржылык колдоосунун астында сапаттуу чечимдерди чыгарууда квалификациясы жогору эксперттер чакыртылат.

А. Кириленко: Эркин эксперттердин реестри барбы?

 

Ч. Мамидинова: Азыркы учурда реестрди түзүү менен иш жүрүүдө .Башталышында атайын экспертикке чыгуулардын аккредитациялык жүрүшүн жөнө сала турган Окмөттүн токтомунун долбоорун иштеп чыгышыбыз керек.Биз бул боюнча долбоор иштеп чыгып , макулдвшууда Экономикалык жөнгө салу министрлигинин булл долбоорго анализ берүу зарылдыгы жөнүндө корутундуну берген .Азыр биз ушу боюнча иштеп жатабыз.

Биринчи презентация боюнча талкулоонун аягында сөз ЧУАнын долбоорлорун экспертизадан өткөрүу боюнча Башкы башкармалыктын башкы адиси Тенизбаев Бектурга 2011-жылга КР юстиция министрлигинин стратегиялык планын КБК нын мүчөлөрүнө тааныштыруу үчүн берилди .

Презентациянын аягында КБКнын мүчөлөрү Мамидинова менген бирге 2011-2013-жылдарга Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинин Стратегиялык өнүгүү долбоорун карап чыгууга берилди.

2011-2013-жылдарга КР МЮ нин Стратегиялык өнүгүү долбоору боюнча эки жумалык мөөноттө талкуулап жана сунуштарын айтып жана кайра иштеп чыгуу боюнча жолдомолорунберүу чечими чыкты.

Добуш берүү:

Ооба-8

Каршы

Калыс-0

КБКнын төрагасы:

Мадалиев Р.

 

Төраганын орун басары:

Бобукеева М.

Кириленко А.В.

 

Жооптуу катчы:

Чекирова А.Т.