Home » Вакансиялар.Аттестациялык конкурстук комиссиянын курамы » Комиссиянын ишин жөнгө салган укуктук актылар

Комиссиянын ишин жөнгө салган укуктук актылар