Мамлекет кепилдеген юридикалык жардамдар боюнча координаторлордун тизмеси

Катар № Аты-жөнү Областтар Дареги Телефон
 

1

Калбеков Акжол Сабырович Юстиция башкармалыгы Чүй-Бишкек Бишкек ш.

Т.Үмөталив атындагы көчө 34

Уюлдук телефону:

0550-50-11-50

Жумуштагы телефону: 0312-45-66-07

 

2

Шералиев Хамид Аралович Ош шшаарынын жана Ош областынын Юстиция башкармалыгы Ош ш.

Ленин атындагы көчө 312

Уюлдук телефону:

0770-58-53-43

Жумуштагы телефону:03222-2-07-80

 

3

Эрматов Акбар Арипович Жалал-Абад областынын Юстиция башкармлыгы Жалал-Абад ш.

Кыргыз Республикасы атындагы көчө 129 «а»

Уюлдук телефону:

0772-28-73-72

Жумуштагы телефону:03722-7-43-84

 

4

Эрмеков Мелис Кадырмаматович Баткен областынын Юстиция башкармлыгы Баткен ш.

8-март көчө  34

Уюлдук телефону:

0552-14-80-00

Жумуштагы телефону:03622-5-00-62

 

5

Солпиев Нуркалый Абалканович Талас областынын Юстиция башкармлыгы Талас ш. Ж. Тагайбаев атындагы көчө 298 Уюлдук телефону:

0772-49-15-49

Жумуштагы телефону:03422-5-48-17

 

6

Тентимишова Назгуль Жолдошалиевна Нарын областынын Юстиция башкармлыгы Нарын ш.  Мамбеталы уулу Таранчы  атындагы көчө 18 Уюлдук телефону:

0772-73-47-90

Жумуштагы телефону: 03522-5-54-75

 

7

Өмүров Эсен Өмүрович Ысык-Көл областынын Юстиция башкармлыгы Каракол ш.         Ж. Абдрахманов атындагы көчө 105 Уюлдук телефону:

0555-26-41-58

Жумуштагы телефону:03922-5-23-27