Home » Эл аралык гуманитардык укуктун ченемдерин имплементациялоо » Комиссиянын ишин жөнгө салган укуктук актылар

Комиссиянын ишин жөнгө салган укуктук актылар