Home » Соттук экспертизанын мамлекеттик борбору (СЭМБ) » Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигине караштуу Соттук экспертизанын мамлекеттик борборнун ишмердүулүгүн жөнгө салуучу актылар » Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн токтому “Кыргыз Республикасынын министрликтеринин, мамлекеттик комитеттеринин, администрациялык ведомстволорунун жана аткаруу бийлигинин башка органдарынын юридикалык жактын статусуна ээ болгон ведомстволук бөлүмдөрүнүн укуктук статусу жөнүндө” 2009-жылдын 10-марты № 151

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн токтому “Кыргыз Республикасынын министрликтеринин, мамлекеттик комитеттеринин, администрациялык ведомстволорунун жана аткаруу бийлигинин башка органдарынын юридикалык жактын статусуна ээ болгон ведомстволук бөлүмдөрүнүн укуктук статусу жөнүндө” 2009-жылдын 10-марты № 151

Бишкек шаары, Өкмөт Үйү

2009-жылдын 10-марты № 151

 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн токтому

 

Кыргыз Республикасынын министрликтеринин,

мамлекеттик комитеттеринин, администрациялык

ведомстволорунун жана аткаруу бийлигинин башка

органдарынын юридикалык жактын статусуна ээ болгон

ведомстволук бөлүмдөрүнүн укуктук статусу жөнүндө

 

“Кыргыз Республикасынын Өкмөтү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 22-беренесине жана “Кыргыз Республикасынын Президентинин 2005-жылдын 30-ноябрындагы “Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдарынын түзүмүн оптималдаштыруу жөнүндө” Жарлыгына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү тууралуу” Кыргыз Республикасынын Президентинин 2008-жылдын 19-июнундагы № 223 Жарлыгынын 3-пунктуна ылайык Кыргыз Республикасынын Өкмөтү токтом кылат:

1. Кыргыз Республикасынын министрликтеринин, мамлекеттик комитеттеринин, администрациялык ведомстволорунун жана аткаруу бийлигинин башка органдарынын системасында мамлекеттик бийликтин функцияларына жана юридикалык жактын статусуна ээ болгон төмөнкүдөй ведомстволук бөлүмдөр бар экендиги белгиленсин:

- министрликтин, мамлекеттик комитеттин алдындагы мамлекеттик агенттик;

- министрликтин, мамлекеттик комитеттин алдындагы мамлекеттик инспекция;

- мамлекеттик органдын алдындагы департамент;

- мамлекеттик органдын алдындагы фонд;

- мамлекеттик органдын алдындагы борбор.

Аймактык түзүмдөр министрликтин, мамлекеттик комитеттин алдындагы мамлекеттик агенттикте жана мамлекеттик инспекцияда түзүлөт.

Башка ведомстволук бөлүмдөрдө аймактык түзүмдөр, эреже катары, түзүлбөйт.

2. Администрациялык реформага бүтүндүк жана системалуулукту берүү максатында мамлекеттик органдарды түзүү, өзгөртүп кайра түзүү төмөнкү аныктамаларды эске алуу менен жүргүзүлсүн:

- министрликтин, мамлекеттик комитеттин алдындагы мамлекеттик агенттик – тиешелүү аймактык түзүмдөрү бар белгиленген чөйрөдө ушул мамлекеттик органдын функцияларын аткаруучу мамлекеттик органдын ведомстволук бөлүмү;

- министрликтин, мамлекеттик комитеттин алдындагы мамлекеттик инспекция – тиешелүү аймактык түзүмдөрү бар ушул мамлекеттик органдын контролдоочу жана инспекциялык функцияларын аткаруучу мамлекеттик органдын ведомстволук бөлүмү;

- департамент – башка мамлекеттик органдар менен координациялоону талап кылуучу ушул мамлекеттик органдын маселелерин чечүү максатында түзүлгөн мамлекеттик органдын алдындагы ведомстволук бөлүм;

- борбор – мамлекеттик органдын маалыматтык чөйрөдөгү маселелерди чечүү үчүн түзүлгөн мамлекеттик органдын алдындагы ведомстволук бөлүм;

- фонд – социалдык-экономикалык өнүктүрүү маселелерин чечүү боюнча программалык-максаттуу башкарууну чечүү үчүн түзүлгөн мамлекеттик органдын алдындагы ведомстволук бөлүм.

3. Бул токтом коргонуу, улуттук коопсуздук, ички иштер, тышкы иштер маселелерин тейлөөчү мамлекеттик органдарга карата колдонулбайт.

4. Кыргыз Республикасынын министрликтери, мамлекеттик комитеттери, администрациялык ведомстволору, аткаруу бийлигинин башка органдары үч айлык мөөнөттө өзүнүн чечимдерин ушул токтомго ылайык келтиришсин жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн мурда кабыл алынган чечимдерин ушул токтомго ылайык келтирүү боюнча сунуштарды киргизишсин.

5. Бул токтомдун аткарылышын контролдоо Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Аппарат жетекчиси – министрге жүктөлсүн.

 

Кыргыз Республикасынын Премьер-министри И.Чудинов