Home » Соттук экспертизанын мамлекеттик борбору (СЭМБ) » Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигине караштуу Соттук экспертизанын мамлекеттик борборнун ишмердүулүгүн жөнгө салуучу актылар » Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн токтому “Кыргыз Республикасында соттук-медициналык экспертизаны уюштуруу жана өткөрүү жөнүндө” 2007-жылдын 6-июну № 211

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн токтому “Кыргыз Республикасында соттук-медициналык экспертизаны уюштуруу жана өткөрүү жөнүндө” 2007-жылдын 6-июну № 211

Бишкек шаары

2007-жылдын 6-июну № 211

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ӨКМӨТҮНҮН ТОКТОМУ

 

Кыргыз Республикасынын министрликтеринин,

мамлекеттик комитеттеринин, администрациялык

ведомстволорунун жана аткаруу бийлигинин башка

органдарынын ведомстволук бөлүмдөрүн түзүү жана

мамлекеттик ишканаларды түзүү маселелери жөнүндө

 

(КР Өкмөтүнүн

2012-жылдын 20-июлундагы № 513,

2013-жылдын 30-январындагы № 41

токтомдорунун редакцияларына ылайык)

Кыргыз Республикасынын министрликтеринин, мамлекеттик комитеттеринин, администрациялык ведомстволорунун жана аткаруу бийлигинин башка органдарынын ведомстволук бөлүмдөрүн түзүүнү, ошондой эле мамлекеттик ишканаларды түзүүнү, алардын ишмердигин натыйжалуу уюштурууну жөнгө салуу максатында Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 73-статьясын, “Кыргыз Республикасынын Өкмөтү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамын, Кыргыз Республикасынын Жарандык кодексинин 5-главасын жана Кыргыз Республикасынын Эмгек кодексинин 26-главасын жетекчиликке алып Кыргыз Республикасынын Өкмөтү токтом кылат:

1. Кыргыз Республикасынын министрликтеринин, мамлекеттик комитеттеринин, администрациялык ведомстволорунун жана аткаруу бийлигинин башка органдарынын ведомстволук бөлүмдөрү (мындан ары – ведомстволук бөлүмдөр) Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын, Кыргыз Республикасынын Президентинин жарлыктарын жана буйруктарын ишке ашыруунун алкагында Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн чечимдери менен, ошондой эле Кыргыз Республикасынын Премьер-министринин, Кыргыз Республикасынын Өкмөт мүчөлөрүнүн, Кыргыз Республикасынын администрациялык ведомстволорунун жана аткаруу бийлигинин башка органдарынын жетекчилеринин сунуштары боюнча түзүлөөрү белгиленсин.

Ведомстволук бөлүмдөр Кыргыз Республикасынын министрликтеринин, мамлекеттик комитеттеринин, администрациялык ведомстволорунун жана аткаруу бийлигинин башка органдарынын ишмердигин натыйжалуу уюштуруу максатында түзүлөт жана алардын функцияларынын бөлүгү берилет.

Ведомстволук бөлүмдөр юридикалык жак статусу менен түзүлөт. Алар Кыргыз Республикасынын министрликтерине, мамлекеттик комитеттерине, администрациялык ведомстволоруна жана аткаруу бийлигинин башка органдарына отчет беришет.

Ведомстволук бөлүмдөр жөнүндө жоболор Кыргыз Республикасынын министрликтеринин, мамлекеттик комитеттеринин, администрациялык ведомстволорунун жана аткаруу бийлигинин башка органдарынын сунуштары боюнча Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган учурларда Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан бекитилет.

Ведомстволук бөлүмдөрдүн жетекчилери Кыргыз Республикасынын министрликтеринин, мамлекеттик комитеттеринин, администрациялык ведомстволорунун жана аткаруу бийлигинин башка органдарынын сунуштары боюнча Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган учурларда Кыргыз Республикасынын Премьер-министри тарабынан дайындалат.

2. Мамлекеттик ишканалар Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн чечимдери менен түзүлөөрү белгиленсин.

Мамлекеттик ишканалар Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын, Кыргыз Республикасынын Президентинин жарлыктарын жана буйруктарын ишке ашыруунун алкагында, ошондой эле Кыргыз Республикасынын Премьер-министринин, Кыргыз Республикасынын Өкмөт мүчөлөрүнүн, Кыргыз Республикасынын администрациялык ведомстволорунун жана аткаруу бийлигинин башка органдарынын жетекчилеринин, ошондой эле жергиликтүү мамлекеттик администрациялардын башчыларынын сунуштары боюнча түзүлөт.

Мамлекеттик ишканалардын уставдары Кыргыз Республикасынын министрликтеринин, мамлекеттик комитеттеринин, администрациялык ведомстволорунун, аткаруу бийлигинин башка органдарынын жана жергиликтүү мамлекеттик администрацияларынын сунуштары боюнча Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн чечимдери менен бекитилет.

Мамлекеттик ишкананын ишмердигине жалпы жетекчиликти жана координациялоону ушул укук берилген жана карамагында мамлекеттик ишкананын иштеши каралган министрлик, мамлекеттик комитет, администрациялык ведомство, аткаруу бийлигинин башка органы, жергиликтүү мамлекеттик администрация жүзөгө ашырат.

(бешинчи абзац КР Өкмөтүнүн 2012-жылдын 20-июлундагы № 513 токтомуна ылайык күчүн жоготту)

(алтынчы абзац КР Өкмөтүнүн 2013-жылдын 30-январындагы № 41 токтомуна ылайык күчүн жоготту)

(жетинчи абзац КР Өкмөтүнүн 2013-жылдын 30-январындагы № 41 токтомуна ылайык күчүн жоготту)

(КР Өкмөтүнүн 2012-жылдын 20-июлундагы № 513 токтомунун редакциясына ылайык)

3. Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик мүлктү башкаруу боюнча мамлекеттик комитети бир айлык мөөнөттө Кыргыз Республикасы үчүн стратегиялык мааниси бар мамлекеттик ишканалардын тизмесин Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн бекитүүсүнө киргизсин.

4. Карамагында мамлекеттик ишканалардын иштеши каралган Кыргыз Республикасынын министрликтери, мамлекеттик комитеттери, администрациялык ведомстволору, жергиликтүү мамлекеттик администрациялары жана аткаруу бийлигинин башка органдары:

- эки айлык мөөнөттө алардын жетекчилери менен Кыргыз Республикасынын эмгек мыйзамдарына, ушул токтомго ылайык, “Эмгек келишиминин жана отпуска жөнүндө каттын болжолдуу түрүн бекитүү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 1999-жылдын 12-мартындагы № 145 токтому менен бекитилген эмгек келишиминин болжолдуу формасынын негизинде эмгек келишимдерин түзүшсүн;

- эки айлык мөөнөттө өзүнүн чечимдерин ушул токтомго ылайык келтиришсин жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн мурда кабыл алынган чечимдерин ушул токтомго ылайык келтирүү боюнча сунуштарды киргизишсин.

5. Бул токтомдун аткарылышын контролдоо Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигине жүктөлсүн.

Кыргыз Республикасынын министрликтери, мамлекеттик комитеттери, администрациялык ведомстволору, жергиликтүү мамлекеттик администрациялары жана аткаруу бийлигинин башка органдары ушул токтомду аткарбаган же тийиштүү эмес аткарган учурда Кыргыз Республикасынын юстиция министри күнөөлүү адамдарды жоопкерчиликке тартуу жөнүндө сунуштарды киргизсин.

6. Бул токтом кол коюлган күндөн тартып күчүнө кирет.

 

Кыргыз Республикасынын Премьер-министри А.Атамбаев