Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдарынын жана жергиликтүү өзалдынча башкаруу органдарынын карамагында турган маалыматтарга жетүү жөнүндө» Мыйзамы

 

-  Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдарынын жана жергиликтүү өзалдынча башкаруу органдарынын карамагында турган маалыматтарга жетүү жөнүндө» Мыйзамы…

 

-  Кайсылар маалыматка жетүү эркиндигинин негизги принциптери болуп саналат?

 

-  Жетүүгө чектөө коюлган маалыматтар катары кайсылар таанылат?

 

-  Мамлекеттик органдардын жана жергиликтүү өзалдынча башкаруу органдарынын маалыматтарды берүүлөрүнүн негизги ыкмалары кайсылар?

 

-  Мамлекеттик органдарга жана жергиликтүү өзалдынча башкаруу органдарына маалымат тууралу суроо-талаптар кандай формада жөнөтүлүшү мүмкүн?

 

-  Жазуу жүзүндөгү суроо-талапта милдеттүү түрдө эмнелер көрсөтүлөт?

 

 

-  Жазуу жүзүндөгү суроо-талаптарга жооп даярдоо канча мөөнөттө жүзөгө ашырылат?

 

-  Маалымат берүүдөн баш тартуу кандай маалыматтарды камтууга тийиш?

 

-  Расмий маалыматтарды берүү эмнелерди жарыялоо аркылуу жүргүзүлөт?

 

-  Жооптуу адамдын маалымат берүүдөн баш тартуусуна, ошондой эле жооптуу адамдын  «Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдарынын жана жергиликтүү өзалдынча башкаруу органдарынын карамагында турган маалыматтарга жетүү жөнүндө» Мыйзамынын  талаптарын бузган башка аракеттерине кандай тартипте даттанууга болот?

 

-  Маалымат берүү боюнча милдеттерди аткарбагандыгы же ойдогудай аткарбагандыгы үчүн күнөөлүү адамдар…