Кыргыз Республикасынын «Мамлекеттик кызмат жөнүндө» Мыйзамы

-  Мамлекеттик кызматчыга карата сыйлоо кимдин сунуштамасы боюнча колдонулат?

-  Мамлекеттик кызматчынын төмөнкүлөргө укугу бар:

-  Статс-катчынын ээлеген кызмат орду административдик мамлекеттик кызмат орундарынын кайсы группасына кирет?

-  «Мамлекеттик кызмат жөнүндө» Мыйзамы…

-  «Мамлекеттик кызмат жөнүндө» Мыйзамына ылайк, Кыргыз Республикасында мамлекеттик кызматтын кандай түрлөрү болот?

-  «Мамлекеттик кызмат жөнүндө» Мыйзамдын колдонулушу кимдерге жайылтылат?

-  Кыргыз Республикасында мамлекеттик кызмат кандай принциптерге негизденет жана аракеттенет?

-  Кандай адамдар мамлекеттик кызматчы боло алышпайт?

-  «Мамлекеттик кызмат жөнүндө» Мыйзамга ылайык, мамлекеттик кызматчы төмөнкүлөргө милдеттүү:

- Кызыкчылыктардын кагылышы жөнүндө белгилүү болгон мамлекеттик кызматкер кандай иш-аракеттерди кылуусу зарыл?

-  Жамааттагы кол алдында иштешкен мамлекеттик кызматкерлердин адептик ченемдерди бузууга жол бербей турган абалды түзүү үчүн ким жооп берет?

- Мамлекеттик кызматчы эмнеге укугу жок?

- Мамлекеттик кадр кызматын ким түзгөн?

-  Мамлекеттик административдик кызмат орундарынын Реестрин ким бекитет?

- Мамлекеттик административдик кызмат орундарынын Реестрине жаңы мамлекеттик административдик кызмат орундарын уюштуруу сунушу кайсы мамлекеттик орган менен макулдашуу аркылуу киргизилиши мүмкүн?

-  Мамлекеттик кызматкерлердин кесиптик талаптарына кандай талаптар киргизилет?

-  Кезектеги өргүүдө, ишсапарда, ошондой эле убактылуу иштей алышпаган мамлекеттик кызматкерлер кандай мөөнөттүн ичинде аттестациядан өтүүлөрү керек?

- Мамлекеттик кызматкердин класстык чени эмнени билдирет?

- Мамлекеттик кызматтын кенже кызматтарын ээлеген мамлекеттик кызматчыларга кандай класстык чендер ыйгарылат?

- Келишим түзүү түрүндө мамлекеттик кызматка кирүүгө болобу?

- Мамлекеттик органдын статс-катчысы мамлекеттик кызматтын бош оруну пайда болгондо Мамлекеттик кадр кызматына канча мөөнөттүн ичинде билдириши керек?

- Мамлекеттик административдик  кызматтын бош орунун ээлөө үчүн сынак биринчи кезекте кайсыл адамдардын ортосунда жүргүзүлөт?

-  Ант берген мамлекеттик кызматкердин антынын тексти кайсыл жерде сакталат?

- Кыргыз Республикасынын “Мамлекеттик кызмат жөнүндө” мыйзамынын күчү мамлекеттик кызмат орунун сынактык мөөнөттө ээлеп жүргөн адамга жайылтылабы?

- Ведомстволор аралык орун которуштурууда мамлекеттик кызматкердин орун которуу схемасы менен негиздеме маалымкатын кайсы мамлекеттик орган даярдайт?

- Мамлекеттик органдардагы саясый мамлекеттик кызмат орунун ээлеген адамдын алмашканы мамлекеттик административдик кызмат орунун ээлеген мамлекеттик кызматкердин кызматтан бошотулушуна негиз боло алабы?

- Убактылуу ишке жараксыз мезгилинде же эмгек өргүүсүнүн учурундагы мамлекеттик кызматкерди мамлекеттик органдын демилгеси менен иштен бошотууга жол берилеби?

-  Колдонулган тартиптик жаза мөөнөтү бүтө электе мамлекеттик кызматкер кызматынан жогорулатылышы мүмкүнбү?

-  Кызматтык териштирүү учурунда кызматынан убактылуу четтетилген мамлекеттик кызматкердин айлык акысы сакталабы?

- Мамлекеттик кызматкердин айлык акысы кандай бөлүктөрдөн турат?

- Мамлекеттик кызмат деген эмне?

-  Ким мамлекеттик кызматкер болуп эсептелет?

- Мамлекеттик орган деген эмне?

- Мамлекеттик кызматкердин адеби деген эмне?

- Кол алдындагы мамлекеттик кызматкерлер тарабынан адеп ченемдерин бузуунун алдын алуу үчүн ким бардык чараларды көрүшү керек?

-  “Мамлекеттик орган” деген термин эмнени билдирет?

-  “Мамлекеттик кызмат жөнүндө” мыйзамынын колдонулушу кимдерге жайылтылбайт?