Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн РЕГЛАМЕНТИ

-  Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Регламенти:

 

-  Кыргыз Республикасынын Өкмөтү:

 

-  Өкмөттүн иши кайсы принциптерге негизделет?

 

-  Өкмөттүн ишинин негизги багыттары ким же кайсы орган тарабынан аныкталат?

 

-  Өкмөт кандай актыларды кабыл алат?

 

-  Өкмөттүн актыларына ким коет?

 

-  Жарандардын конституциялык укуктарын, эркиндиктерин жана милдеттерин камсыз кылуу; коомдук бирикмелердин, жалпыга маалымдоо каражаттарынын укуктук статусу; мамлекеттик бюджет, салык системасы; экологиялык коопсуздук; укук бузууларга каршы күрөш; ишкердик ишти мамлекеттик жөнгө салуунун жаңы түрлөрүн киргизүү маселелери боюнча Өкмөткө берилген чечимдин долбоорлору кандай экспертизага алынууга тийиш?

 

-  Өкмөткө киргизилгенге чейин актылардын долбоорлору милдеттүү түрдө…

 

-  Юстиция министрлигинде макулдашуу жана экспертизалардын атайын түрлөрүн өткөрүү канча мөөнөттөн ашпайт?

 

-  Эл аралык кызматташтык маселелери боюнча актылардын долбоорлору кайсы ким же кайсы орган менен макулдашылууга тийиш?

 

-  Финансылык жана банк ишине байланышкан актылардын долбоорлору Өкмөт тарабынан кайсы органдын корутундусу болгондо каралат?

 

 

-  Регламентте белгиленген тартипте Өкмөттүн кароосуна киргизилген, Өкмөттүн чечими талап кылынган долбоорлорду даярдоону Өкмөттүн Аппараты кандай мөөнөттөрдө жүзөгө ашырат?

 

-  Өкмөттүн Аппараты толуктап иштеп чыккан жана аны иштеп чыгуу процессинде киргизилген өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду камтыган акты долбоорлору долбоорду иштеп чыккан министрликтердин, мамлекеттик комитеттердин, администрациялык ведомстволордун жетекчилери канча мөөнөттө  макулдашылууга тийиш?

 

-  Кыргыз Республикасынын Өкмөтү кандай жол менен мыйзам чыгаруу ишин жүзөгө ашырат?

 

-  Өкмөттүн мыйзам долбоорлоо ишинин пландарынын долбоорлору ким же кайсы орган тарабынан мыйзамдарда белгиленген тартипте иштелип чыгат?

 

-  Кезектеги финансы жылына республикалык бюджет жөнүндө мыйзам долбоору ким же кайсы орган тарабынан иштелип чыгат?

 

-  Кыргыз Республикасынын бардык сот инстанцияларындагы соттук жыйындарда Өкмөттүн кызыкчылыктарын көздөөгө ишеним кат берүү укугу ким тарабынан жүзөгө ашырылат?

 

-  Өкмөттүн токтомдорун жана буйруктарын расмий чечмелөөнү