Предметтик тестер

1. Регламент Правительства Кыргызской Республики

2. Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын Эл аралык келишимдери жөнүндө» Мыйзамы

3. Кыргыз Республикасынын  «Мамлекеттик кызмат жөнүндө» Мыйзамы

4. Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдарынын жана жергиликтүү өзалдынча башкаруу органдарынын карамагында турган маалыматтарга жетүү жөнүндө» Мыйзамы

5. Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актылары жөнүндө» Мыйзамы

6. Кыргыз Республикасынын  «Мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө» Мыйзамы

7. Кыргыз Республикасынын  «Күрөө жөнүндө» Мыйзамы 

8. Кыргыз Республикасынын «Нотариат жөнүндө» Мыйзамы

9. Кыргыз Республикасынын «Саясий партиялар жөнүндө» Мыйзамы

10. Кыргыз Республикасынын  «Коммерциялык эмес уюмдар жөнүндө» Мыйзамы

11. Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлиги жөнүндө Жобо

12. Кыргыз Республикасынын «Чарбалык шериктиктер жана коомдор жөнүндө» Мыйзамы

13. Кыргыз Республикасынын «Мамлекет кепилдеген юридикалык жардам жөнүндө» Мыйзамы