Мамлекеттик органдарга методикалык жардам көргөзүү боюнча ЧУА долбоорлорун иштеп чыгуу жана жана мыйзам долбоорлорун экспертизадан өткөрүү башкармалыгынын кызматкерлерин бекитүү таблицасы