Массалык маалымат каражаттарын каттоо жөнүндө маалымат

Массалык маалымат каражаттарын каттоо жөнүндө маалымат

            Массалык маалымат каражаттарын каттоо Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлиги жана анын аймактык органдары жүргүзөт.

Мамлекеттик органдар, маалымат агентстволору, саясий, коомдук жана башка уюмдар, жеке адамдар тарабынан чыгарылуучу газеталар, журналдар, аларга тиркемелер, альманахтар, китептер, бюллетендер, калкка таратууга арналган, туруктуу аталышы бар бир жолку басылмалар, ошондой эле теле көрсөтүү жана радио уктуруу, кино жана көрсөтмө студиялар, мамлекеттик органдар, маалымат агентстволору, саясий, коомдук жана башка уюмдар жеке адамдар тарабынан чыгарылуучу уктурма жана көрсөтмө жазылмалар менен программалар массалык маалымат каражаттарына таандык кылынат.

Массалык маалымат каражаттарын каттоо жөнүндө арызда Уюштуруучу тарабынын юстиция органдарына арыз берет жана арызда төмөнкүлөр көрсөтүлөт;

- уюштуруучусу;

- массалык маалымат каражатынын аталышы, тили жайгашкан орду;

- программалык максаттары жана милдеттери;

- массалык маалымат каражаттарынын болжолдонгон мезгилдүүлүгү жана финансылоо булактары көрсөтүлүүгө тийиш.

Арызда төмөндөгүлөр тиркелет. мамлекеттик жана орус тилдеринде

- Уюштуруучу жөнүндө маалымат.

- Массалык маалымат каражатынын жайгашкан жери

- Редакциянын дареги

- Таркатуу аймагы;

- Максималдуу көлөмү

- Каржылоо булактары

- Программалык максаттары жана милдетери

Массалык маалымат каражаттарын каттоо жөнүндө арыз жана башка зарыл документтер массалык маалымат каражаты тарабынан Кыргыз Республикасынын тиешелүү органына берилет жана бир айлык мөөнөттө каралууга тийиш.