Home » Вакансиялар.Аттестациялык конкурстук комиссиянын курамы » Комиссиянын ишин жөнгө салган укуктук актылар » Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинин борбордук аппаратынын административдик мамлекеттик кызматтарына квалификациялык талаптар

Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинин борбордук аппаратынын административдик мамлекеттик кызматтарына квалификациялык талаптар

Sorry, this entry is only available in Русский.