Home » Вакансиялар.Аттестациялык конкурстук комиссиянын курамы » Комиссиянын ишин жөнгө салган укуктук актылар » Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигине караштуу Борбордук күрөө каттоо кеӊсесинин административдик мамлекеттик кызмат орундарына квалификациялуу талаптар

Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигине караштуу Борбордук күрөө каттоо кеӊсесинин административдик мамлекеттик кызмат орундарына квалификациялуу талаптар

 

Директордун орун басары

 

            Милдеттүү квалификациялык талаптар:

  1. Кесиптик билиминин деңгээли:

- юридикалык жогорку билим;

- илимий даражанын жана илимий наамдын болушу (мүмкүн болушунча).

2. Иш стажы жана тажрыйбасы:

- улук кызмат орундарындагы мамлекеттик кызмат стажы үч жылдан кем эмес, же адистиги боюнча стажы беш жылдан кем эмес;

- жетекчилик иштеги тажрыйбасы үч жылдан кем эмес (мүмкүн болушунча).

3. Кесиптик компетенциялары:

- Конституцияны, Граждандык кодексин, «Мамлекеттик кызмат жөнүндө», «Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тили жөнүндө», «Коррупцияга каршы аракеттенүү жөнүндө», «Күрөө жөнүндө» мыйзамдарды, Президенттин 2001-жылдын 9-январындагы ПЖ № 11 Жарлыгы менен бекитилген Кыргыз Республикасынын мамлекеттик кызматчыларынын этикасынын негиздери жөнүндө Жобону,  Өкмөттүн 2009-жылдын 15-декабрындагы № 764 токтому менен бекитилген Юстиция министрлиги жөнүндө Жобону, Өкмөттүн 2009-жылдын 7-февралындагы № 82 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинин алдындагы Борбордук күрөөлүк каттоо конторасы жөнүндө Жобону билүүсү;

- адам ресурстарын башкаруу жаатында билүүсү;

- кызматтык милдеттерди аткаруу үчүн керектүү болгон өлчөмдө мамлекеттик жана расмий тилдерди билүүсү.

Кошумча квалификациялык талаптар:

1. Ыктуулугу:

- иштин приоритеттүү багыттарын аныктоо жана стратегиялык пландарды иштеп чыгуу;

- башкаруучулук чечимдерди ыкчам кабыл алуу жана алардын кесепеттери үчүн жоопкерчилик тартуу;

- кызыкчылыктардын кагылышуусуна алып келген көйгөйлүү кырдаалдарды өз убагында ачып көрсөтүү жана чечүү;

- өз ишин жана ведомстволук бөлүмдүн ишин натыйжалуу пландоо;

- ведомстволор аралык өз ара аракеттенүү.

2. Көндүмдөр:

- ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды практикада колдонуу;

- аналитикалык документтерди түзүү;

- түзүмдүк бөлүмдү башкаруу (карамагындагылардын ортосунда тапшырмаларды жана милдеттерди рационалдуу бөлүштүрүү, мамлекеттик органдын жетекчилигинин стратегиялык максаттарын жана көрө билүүлөрүн өзүнүн карамагындагыларга сапаттуу жеткирүү, башкаруучулук чечимдерди ыкчам даярдоо, кабыл алуу жана ишке ашыруу, иштин жаңы формаларын жана методдорун издөө);

- маалыматты талдоо, системалоо жана жалпылоо;

- натыйжалуу өз ара мамилелерди түзүү, ишкердик этикетинин ыкмаларын билүү, элдин алдында сүйлөөлөрдү, кеңешмелерди жана жолугушууларды өткөрүү жана ишкердик кат алышууларды жүргүзүү;

- компьютерди колдоно билүү.

Күрөө каттоо бөлүмүнүн башчысы

 

Милдеттүү квалификациялык талаптар:

1. Кесиптик билиминин деңгээли:

- юридикалык жогорку билим.

2. Иш стажы жана тажрыйбасы:

- улук кызмат орундарындагы мамлекеттик кызмат стажы үч жылдан кем эмес, же адистиги боюнча стажы беш жылдан кем эмес;

- жетекчилик иштеги тажрыйбасы үч жылдан кем эмес (мүмкүн болушунча).

3. Кесиптик компетенциялары:

- Конституцияны, Граждандык кодексин, «Мамлекеттик кызмат жөнүндө», «Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тили жөнүндө», «Коррупцияга каршы аракеттенүү жөнүндө», «Күрөө жөнүндө» мыйзамдарды, Президенттин 2001-жылдын 9-январындагы ПЖ № 11 Жарлыгы менен бекитилген Кыргыз Республикасынын мамлекеттик кызматчыларынын этикасынын негиздери жөнүндө Жобону,  Өкмөттүн 2009-жылдын 15-декабрындагы № 764 токтому менен бекитилген Юстиция министрлиги жөнүндө Жобону, Өкмөттүн 2009-жылдын 7-февралындагы № 82 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинин алдындагы Борбордук күрөөлүк каттоо конторасы жөнүндө Жобону билүүсү;

- адам ресурстарын башкаруу жаатында билүүсү;

- кызматтык милдеттерди аткаруу үчүн керектүү болгон өлчөмдө мамлекеттик жана расмий тилдерди билүүсү.

Кошумча квалификациялык талаптар:

1. Ыктуулугу:

- башкаруучулук чечимдерди ыкчам кабыл алуу жана алардын кесепеттери үчүн жоопкерчилик тартуу;

- кызыкчылыктардын кагылышуусуна алып келген көйгөйлүү кырдаалдарды өз убагында ачып көрсөтүү жана чечүү;

- өз ишин жана түзүмдүк бөлүмдүн ишин натыйжалуу пландоо;

- ведомстволор аралык өз ара аракеттенүү.

2. Көндүмдөр:

- ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды практикада колдонуу;

- аналитикалык документтерди даярдоо;

- маалыматты талдоо, системалоо жана жалпылоо;

- компьютерди колдоно билүү.

Каржы-чарба бөлүмүнүн башчысы

 

Милдеттүү квалификациялык талаптар:

1. Кесиптик билиминин деңгээли:

- финансылык жогорку же экономикалык жогорку билим.

2. Иш стажы жана тажрыйбасы:

- улук кызмат орундарындагы мамлекеттик кызмат стажы үч жылдан кем эмес, же адистиги боюнча стажы беш жылдан кем эмес;

- жетекчилик иштеги тажрыйбасы үч жылдан кем эмес (мүмкүн болушунча).

3. Кесиптик компетенциялары:

- Конституцияны, «Мамлекеттик кызмат жөнүндө», «Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тили жөнүндө», «Коррупцияга каршы аракеттенүү жөнүндө», «Кыргыз Республикасындагы бюджеттик укуктун негизги принциптери жөнүндө», «Мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө», «Күрөө жөнүндө» мыйзамдарды, Президенттин 2001-жылдын 9-январындагы ПЖ № 11 Жарлыгы менен бекитилген Кыргыз Республикасынын мамлекеттик кызматчыларынын этикасынын негиздери жөнүндө Жобону, Өкмөттүн 2009-жылдын 7-февралындагы № 82 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинин алдындагы Борбордук күрөөлүк каттоо конторасы жөнүндө Жобону, Өкмөттүн 2011-жылдын 16-майындагы № 224 токтому менен бекитилген Бюджеттик мекемелерде бухгалтердик эсепти уюштуруу боюнча Жобону билүүсү;

- адам ресурстарын башкаруу жаатында билүүсү;

- кызматтык милдеттерди аткаруу үчүн керектүү болгон өлчөмдө мамлекеттик жана расмий тилдерди билүүсү;

- 1С бухгалтердик программасын билүүсү.

Кошумча квалификациялык талаптар:

1. Ыктуулугу:

- башкаруучулук чечимдерди ыкчам кабыл алуу жана алардын кесепеттери үчүн жоопкерчилик тартуу;

- кызыкчылыктардын кагылышуусуна алып келген көйгөйлүү кырдаалдарды өз убагында ачып көрсөтүү жана чечүү;

- өз ишин жана түзүмдүк бөлүмдүн ишин натыйжалуу пландоо;

- ведомстволор аралык өз ара аракеттенүү.

2. Көндүмдөр:

- ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды практикада колдонуу;

- маалыматты топтоо, талдоо, системалаштыруу жана жалпылоо;

- компьютерди колдоно билүү.

Башкы адис

 

Милдеттүү квалификациялык талаптар:

  1. Кесиптик билиминин деңгээли:

- юридикалык жогорку билим.

2. Иш стажы жана тажрыйбасы:

- кенже кызмат орундарындагы мамлекеттик кызмат стажы бир жылдан кем эмес, же адистиги боюнча стажы үч жылдан кем эмес.

3. Кесиптик компетенциялары:

- Конституцияны, «Мамлекеттик кызмат жөнүндө», «Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тили жөнүндө», «Коррупцияга каршы аракеттенүү жөнүндө», «Күрөө жөнүндө» мыйзамдарды, Президенттин 2001-жылдын 9-январындагы ПЖ № 11 Жарлыгы менен бекитилген Кыргыз Республикасынын мамлекеттик кызматчыларынын этикасынын негиздери жөнүндө Жобону,  Өкмөттүн 2009-жылдын 15-декабрындагы № 764 токтому менен бекитилген Юстиция министрлиги жөнүндө Жобону, Өкмөттүн 2009-жылдын 7-февралындагы № 82 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинин алдындагы Борбордук күрөөлүк каттоо конторасы жөнүндө Жобону билүүсү;

- кызматтык милдеттерди аткаруу үчүн керектүү болгон өлчөмдө мамлекеттик жана расмий тилдерди билүүсү.

Кошумча квалификациялык талаптар:

1. Ыктуулугу:

- маалыматты топтоо, талдоо, системалаштыруу жана жалпылоо;

- аналитикалык документтерди даярдоо;

- кесиптештер менен натыйжалуу кызматташуу;

- ишкердик сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү.

2. Көндүмдөр:

- ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды практикада колдонуу;

- ишти пландоо жана кызматтык убакытты туура бөлүштүрүү;

- компьютерди колдоно билүү.

Адис

 

Милдеттүү квалификациялык талаптар:

  1. Кесиптик билиминин деңгээли:

- юридикалык жогорку билим.

2. Иш стажы жана тажрыйбасы:

- иш стажына талаптарды көрсөтпөстөн.

3. Кесиптик компетенциялары:

- Конституцияны, «Мамлекеттик кызмат жөнүндө», «Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тили жөнүндө», «Коррупцияга каршы аракеттенүү жөнүндө», «Күрөө жөнүндө» мыйзамдарды, Президенттин 2001-жылдын 9-январындагы ПЖ № 11 Жарлыгы менен бекитилген Кыргыз Республикасынын мамлекеттик кызматчыларынын этикасынын негиздери жөнүндө Жобону,  Өкмөттүн 2009-жылдын 15-декабрындагы № 764 токтому менен бекитилген Юстиция министрлиги жөнүндө Жобону, Өкмөттүн 2009-жылдын 7-февралындагы № 82 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинин алдындагы Борбордук күрөөлүк каттоо конторасы жөнүндө Жобону билүүсү;

- кызматтык милдеттерди аткаруу үчүн керектүү болгон өлчөмдө мамлекеттик жана расмий тилдерди билүүсү.

Кошумча квалификациялык талаптар:

1. Ыктуулугу:

- жогору жактагы жетекчилердин тапшырмаларын сапаттуу аткаруу;

- кызматтык милдеттерге ылайык өз ишин натыйжалуу пландоо;

- өз алдынча билим алуу жана өздүк адистик сапатын жогорулатуу;

- командада иштөө.

2. Көндүмдөр:

- ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды практикада колдонуу;

- компьютерди колдоно билүү.