Юстиция Министирлигинин Мамлекеттик маанидеги документтерге талдоо өткөрү жана сунуштарды иштеп чыгуу боюнча жумушчу топтордун биринчи отуруму болуп ѳттү

29.08.2017 11:11

Юстиция Министирлигинде Мамлекеттик маанидеги документтерге талдоо ѳткөрү жана сунуштарды иштеп чыгуу боюнча жумушчу топтун кезектеги отуруму болуп ѳттү.

Бул жумушчу топтун отурумунда мамлекеттик маанидеги документтердин азыркы абалы жана коргонуусу боюнча мамлекеттик органдардан, мамлекеттик маанидеги документтерди даярдоо менен алек болгон мамлекеттик жана жеке мекемелер тарабынан сунуштар айтылды.

Жумушчу топтун талдоосунун жыйынтыгы боюнча мамлекеттик маанидеги документтерди карап чыгып тиешелүү сунуштарды Юстиция министирлигине жѳнѳтү чечими кабыл алынды.

Бул жушчу топ, Кыргыз Республикасынын Юстиция Министирлигинин 2017 – жылдын 26 – июлундагы №157 «Мамлекеттик маанидеги документтерге талдоо өткөрү жана сунуштарды иштеп чыгуу боюнча ведомстволор аралык жумушчу топту түзүү жөнүндө» Буйругу менен түзүлгѳн.